Otsing: 

Oled siin: Avaleht

Tõlkebüroo Keelekoda – kiire, efektiivne ja kvaliteetne tõlge

eesti, läti, leedu, soome, rootsi, norra, taani, hollandi, islandi, inglise, saksa, prantsuse, itaalia, hispaania, poola, tšehhi, ungari, ukraina, vene keelde ja keelest.
Dokumentide, tooteinfo, pakendite, kataloogide, kasutusjuhendite ja teiste tarbetekstide tõlkimine, toimetamine ja küljendamine.

Notariaalne tõlge, apostillimine, dokumenditõlge, notariaalne koopia, kinnitatud tõlge, kiirtõlge, ekspresstõlge Tallinna kesklinna tõlkebüroost või Interneti kaudu.

Tõlkebüroo Keelekoda on ainuke Eesti tõlkebüroo, kus ühe katuse all töötavad eesti, läti, leedu ja vene keele tõlkijad.

Kõik tõlketeenused mugavalt ühest kohast – südalinna tõlkebüroo on avatud ilma lõunapausita:

• tõlkimine
• toimetamine
• keelekorrektuur
• küljendamine
• trükikorrektuur

• kirjastamine
• kompaktkirjastamine (DTP)
• graafiline disain
• veebikujundus
• trükiettevalmistus

• kujundamine
• kohandamine
• tagasitõlge
• tõlkekvaliteedile hinnangu andmine
• tekstituvastus (OCR)Notariaalne tõlge


Välismaale õppima minnes, äriasjade ajamisel, samuti perekondlike sündmustega seoses võib olla vajalik dokumentide – sünnitunnistus, abielutunnistus, surmatunnistus, testament, gümnaasiumi lõputunnistus, diplom, leping, tõend, teatis, äriregistri väljavõte – notariaalne tõlge. Loomulikult pakub Keelekoda Tõlkebüroo ka seda teenust. Notariaalse tõlke korral kinnitab notar tõlkija allkirja õigsust, mitte seda, et tõlge on sisuliselt õige. Samas on notaril õigus allkirja kinnitamisest keelduda, kui ta ei tunne tõlkijat või kahtleb tõlke õigsuses.

Notariaalse tõlke kohta lugege edasi siit.


Tõlkimine


Tõlkimine, eriti oma emakeelde, võib tunduda maailma lihtsaima asjana: vaja on vaid sõnaraamatut ja võõramate keelte korral ka grammatikaõpikut või -käsiraamatut ning ülejäänu tuleb lausa iseenesest. Tarvis ju vaid teksti mõttest aru saada, mõtte edasiandmine raskusi ei valmista – kes siis oma emakeelt ei oskaks? Mõne juhusliku grammatikavea, mis võib tähelepanematusest või ununenud õigekirjareeglitest tingituna sisse lipsata, parandab speller … Kuidas on lood aga tegelikult?

Tõlkimise kohta lugege edasi siit.


Teksti ja tõlke toimetamine


Toimetamine on Keelekoda Tõlkebüroos tõlketöö lahutamatu osa. Teeme ainult toimetatud tõlkeid, mis tähendab, et ükski tõlge ei välju meie büroost otse tõlkija käe alt tulnuna. Veatu lõpptulemuse saavutamiseks abistab tõlkijat kaks toimetajat: esimene parandab võimalikud vead enne küljendamist ja teine teeb lõpliku korrektuuri enne dokumendi trükkiminekut. Toimetamine on tööetapp, millega saame tagada tõlke tippkvaliteedi. Keelekoda Tõlkebüroo keeletoimetajad toimetavad soovi korral ka teiste koostatud või tõlgitud tekste, aidates neid muuta keeleliselt korrektsemaks ja ladusamaks.

Toimetamise kohta lugege edasi siit.

Viimati uuendatud lehed (13.11.2018)


Страница перевода


Vaata ka kodulehe eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/