Otsing: 


Warning: Use of undefined constant email - assumed 'email' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt94214/domeenid/www.keelekoda.ee/htdocs/est-notariaalne-tolge-apostillimine/index.php on line 484

Apostilli näidis: sünnitunnistuse külge kinnitatud apostill
Apostilli näidis: lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta koos apostilliga
Apostilli näidis: gümnaasiumi lõputunnistus apostilliga
Apostilli näidis: põhikiri apostilliga
Apostilli näidis: apostilliga kinnitatud Karistusregistri tõend
Selgitustega Riigieksamitunnistuse näidis


Notariaalne tõlge


Välismaale õppima minnes, äriasjade ajamisel, samuti perekondlike sündmustega seoses võib olla vajalik dokumentide – sünnitunnistus, abielutunnistus, surmatunnistus, testament, gümnaasiumi lõputunnistus, diplom, leping, tõend, teatis, äriregistri väljavõte – notariaalne tõlge. Loomulikult pakub Keelekoda Tõlkebüroo ka seda teenust.

Notariaalse tõlke korral kinnitab notar tõlkija allkirja õigsust, mitte seda, et tõlge on sisuliselt õige. Samas on notaril õigus allkirja kinnitamisest keelduda, kui ta ei tunne tõlkijat või kahtleb tõlke õigsuses.

Notariaalne tõlge eeldab ka originaaldokumendi olemasolu, kuna notariaalse kinnituse saamiseks pelgalt koopiast ei piisa. Kui teil on notariaalse tõlkega kiire, siis võite Keelekoda Tõlkebüroost seda tellides aja säästmiseks saata meile dokumendi koopia näiteks e-postiga. Siis saame Teie dokumenti kohe tõlkima hakata. Kui originaaldokument, näiteks tähitud või kullerpostiga saadetuna, kohale jõuab, on tõlge juba valmis ning vajab veel vaid notariaalset kinnitust.
Samuti pakume võimalust saata originaaldokument koos notariaalselt kinnitatud tõlkega Teile tagasi kullerpostiga, nii et Te ise ei pea meie büroosse kohale tulemagi.

Üldjuhul võtab notariaalne tõlge aega kaks-kolm tööpäeva (sealhulgas tõlke kinnitamisele kuluv aeg), ent eriolukordades on võimalikud ka lühemad tähtajad. Eriti lühikese tähtajaga saab Keelekoda Tõlkebüroost tellida notariaalseid tõlkeid eesti, läti, leedu, vene ja inglise keelde – nende keelte puhul võib töö (väikedokumentide korral) valmis saada juba järgmiseks päevaks või isegi samal päeval. Siiski palume tähele panna, et tõlget ei saa me lasta notariaalselt kinnitada enne, kui originaaldokument on meieni jõudnud.

Dokumendi notariaalselt kinnitatud tõlke köidab notar originaaldokumendiga kokku. Kui soovite originaaldokumenti edaspidi ilma tõlketa kasutada, saab notarilt tellida originaaldokumendi ärakirja, mille ta kinnitab ning köidab tõlkega kokku. Sel juhul on lisaks vaja maksta ka notariaalsete toimingute tasu ärakirja valmistamise ja kinnitamise eest.

Välisriigis mitmesuguste asutuste või ametiisikute poolt välja antud, st ametlike dokumentide ehtsust on vaja enne nende tõlke notariaalset kinnitamist tõestada – originaaldokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida. See, kas ametlik dokument tuleb legaliseerida või apostilliga kinnitada, oleneb sellest, millises riigis dokumenti kasutada soovitakse. Kui tegemist on apostillikonventsiooniga ühinenud riigiga, piisab apostillimisest, muidu tuleb dokument legaliseerida.

Paljudes riikides tegelevad apostillimisega notarid, Eestis kinnitab dokumendi apostilliga vastava haldusala ministeerium: Siseministeerium, Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium või Sotsiaalministeerium.

Kui tegemist on riigiga, mis ei ole konventsiooniosaline ning millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb ametlik dokument legaliseerida. Legaliseerimine on aeganõudvam toiming. Legaliseerimiseks peavad dokumendile legaliseerimismärke tegema mõlema riigi pädevad ametiasutused. Eesti Vabariigis on nendeks Välisministeerium ning dokumendi väljastanud riigi välisesindus.

Ametlikke dokumente ei ole vaja apostillida ega legaliseerida, kui on tegemist riikidega, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu. Sellisteks riikideks on Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Ukraina. Samuti ei vaja apostillimist ega legaliseerimist pass.

Eradokumente ei ole vaja legaliseerida ega apostillida, küll aga võivad apostillimist või legaliseerimist vajada eradokumendil olevad ametiisikute tehtud märked, näiteks eradokumendi tõlke notariaalne kinnitus, eradokumendi ärakirja või eradokumendil oleva allkirja õigsuse notariaalne kinnitus.

Dokumendi apostillimise ja legaliseerimise kohta saate üksikasjalikumat teavet Notarite Koja kodulehelt ning Justiitsministeeriumi kodulehelt. Soovi korral või siis, kui Teil on kiire, võite jätta dokumendi apostilliga kinnitamise või legaliseerimise Keelekoda Tõlkebüroo hooleks.

Keelekoda Tõlkebüroost võite tellida ka ainult tõlkebüroo kinnitusega dokumenditõlke.

Notariaalse tõlke korral lisandub tõlkimise hinnale ka notariaalsete toimingute tasu tõlkija allkirja õigsuse kinnitamise eest. Kuna notaritasud on üsna kõrged, soovitab Keelekoda Tõlkebüroo kliendil enne tõlketellimuse esitamist välja selgitada, kas notariaalne tõlge on tingimata vajalik või piisab tõlkebüroo kinnitusega tõlkest. Soovitame notariaalse kinnituse vajalikkuse kohta kirjalikult järele küsida asutusest, kuhu on plaanis dokument või tõlge esitada, sest pole sugugi harvad juhud, kui dokumenditõlke tellija maksab ka notariaalse kinnitamise eest, kuid hiljem selgub, et tõlkebüroo kinnitusega tõlge oleks sama hästi sobinud.


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-notariaalne-tolge-apostillimine/