Otsing: 

Oled siin: Avaleht » Teenused » Kirjastamine

Kirjastamine


Kirjastamise all mõeldakse trükiste (raamatute, ajalehtede, ajakirjade, brošüüride jm) väljaandmisele suunatud tegevust. Elektronkirjastamine on raamatute, ajalehtede jm väljaandmine elektronkujul, nt võrgus või andmekandjal.

Kirjastamine kui protsess on trükiste trükkimist ettevalmistavad (pre-press) ja trükkimist (press) hõlmavad protsessid.

Kirjastamine koosneb trükise väljaandmise ettevalmistamistöödest (nt tekstide koostamine, tõlkimine), tekstide toimetamisest, küljendamisest, kujundamisest jne, trükiettevalmistustöödest, trükkimisest ja trükiste levitamisest.

Tänapäeval on tavapärastele kirjastamisviisidele lisandunud kompaktkirjastamine ehk elektronkirjastamine (desktop publishing, DTP), milles tarkvaralahendusi, nt InDesign, QuarkXPress, kasutades kirjastatav materjal kujundatakse graafiliselt ehk valmistatakse trükiks ette personaalarvutiga. Tänu kompaktkirjastamises kasutatavatele nüüdisaegsetele tarkvaralahendustele on kirjastatava materjali korral mitmeid kordi hõlpsam ja kiirem teostada ka selliseid töid nagu eri kirjatüüpide (fontide) kasutamine, teksti joondamine, piltide ja graafikute lisamine jne. Valmis materjali võib kas kohe laserprinteril välja printida või toimetada trükkimiseks trükikotta. Kompaktkirjastamine on väga mugav lahendus nt kataloogide, reklaammaterjalide jm valmistamisel.

Täisteenustõlkebüroo Keelekoda pakub kvaliteetse, vigadeta trükise valmistamiseks kõiki trükise kirjastamisega seotud tööetappe, alates kirjastatava materjali ettevalmistustöödest, nt tekstide tõlkimisest, toimetamisest, kuni küljendi loomise ja selle trükkimiseni. Meie eelistatuim töövorm on täisteenus, sest ainult nii saame oma töö eest täielikult vastutada ja tagada vigadeta trükise sünni.

Keelekoda Tõlkebüroo on kirjastanud kasutusjuhendeid, reklaammaterjale, tootetutvustusi, brošüüre – vt rubriiki Tehtud tööd. Kompaktkirjastamise vallas (DTP) on Keelekoda Tõlkebürool pikaajalised postimüügifirmade kataloogide, tootetutvustuste, reklaammaterjalide jms valmistamise kogemused.

Keelekoda Tõlkebüroosse võite anda töösse algmaterjali kas paberil või elektrooniliselt, nt PDF-failina või küljendusfailina. Samuti on meile oodatud kõiksugused lähteülesanded, mida saab rakendada uute kvaliteetsete trükiste loomisel. Keelekoda Tõlkebüroost võite tellida kirjastamistöid nii väikesetiraažilisele pisitrükisele kui ka mahukatele kataloogidele.
Täisteenust pakkuv büroo viitabki sellele, et meie kliendid saavad mugavalt ja kiirelt kõik kirjastamisega seotud teenused ühest ja samast kohast tellida ehk meie eesmärk on kanda täisvastutust kirjastatava trükise lõppkvaliteedi eest. Seda loomulikult kõigis kirjastamisetappides.

Kui Teil on soov välja anda kataloogi, brošüüri, tootetutvustust, reklaammaterjali vms, siis küsige meilt hinnapakkumist. Hinnapakkumise tegemine on tasuta ning ei kohusta Teid millekski.

Kõik trükise kirjastamisega seotud tööetapid ühest kohast – Keelekoda Tõlkebüroost!


DTP, trükise kirjastamine, kataloogi kirjastamine, brošüüri kirjastamine, raamatu kirjastamine, reklaammaterjali kirjastamine, pisitrükise kirjastamine, DTP, tõlkebüroo, tootetutvustuse kirjastamine, voldiku kirjastamine, desktop publishing, kompaktne kirjastamine, trükiste kirjastamine, kataloogide kirjastamine, brošüüride kirjastamine, raamatute kirjastamine, kasutusjuhendite kirjastamine, postimüügikataloogide kirjastamine, pisitrükiste kirjastamine, kompaktkirjastamine, elektronkirjastamine, DTP, desktop publishing, voldikute kirjastamine ...


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-kirjastamine/