Otsing: 


Warning: Use of undefined constant email - assumed 'email' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt94214/domeenid/www.keelekoda.ee/htdocs/est-tolketeenuse-tellimine/index.php on line 580

Mida tõlkebürool on vaja teada – mõned juhised tõlketeenuse tellimiseks


Millist infot on Keelekoda Tõlkebürool vaja pakkumise koostamiseks või tellimuse vastuvõtmiseks? Oleme koostanud loetelu küsimustest, mis võivad tunduda iseenesestmõistetavatena, aga nendele küsimustele vastamine kiirendab pakkumise tegemist ja annab tellimusele selgema suuna.

Millisest keelest millisesse keelde?

 • Lähtekeel või lähtekeeled

 • Sihtkeel või sihtkeeled


Pole harv juhus, kui tõlkebüroo e-postkasti potsatab x-keelne dokument, juures ahastav sõnum, et tegelikult oli seda tõlget vaja juba eilseks ning hinnas pole küsimus – ja kõik.
Mida tõlkebüroo sellise tõlketellimusega teeb? Saadab tõlketellijale küsimuse, et öelge vähemalt, mis keelde Teil seda vaja on? Kuni kliendilt vastust ei tule, ei reserveeri tõlkebüroo selle töö tegemiseks aega. Keelekoda Tõlkebüroos on kohapeal nelja eri keelde – eesti, läti, leedu ja vene keelde – tõlkijad, rääkimata eri keeltest tõlkivatest lepingulistest tõlkijatest. Kellele neist on see kiirtöö mõeldud? Kahjuks on elu näidanud, et just sellistel eriti kiiretel juhtudel pole klient pärast enam arvuti juures ja kvaliteettõlke tegemiseks nii vajalikud tunnid lähevad siis lihtsalt kaotsi.
Või siis on üles loetud kõik muud tingimused: millal antakse tõlkida, millal tõlge valmis peab olema – ainult tõlkekeeled unustatakse mainimata. Ent just tõlkekeeled on kõige tähtsam komponent – vajalike tõlkijate töökoormusest oleneb, kas tõlkebüroo saab üldse pakkuda kvaliteetset tõlketeenust.

Millal?

 • Millal tekst tõlkimiskõlblikuks saab

 • Soovitav tähtaeg

  • kuupäev

  • kellaaeg


Kui palju?

 • Kui palju teksti on?

 • Tööde hinna määramiseks kasutatakse tähemärkide või sõnade arvu, mille saab Wordi failist teada järgmiselt:

  Word 2003 ja varasemad versioonid:
  – Fail -» Omadused -» Statistika -» Märke koos tühikutega
  – File -» Properties -» Statistics -» Characters (with spaces)
  või
  – Tööriistad -» Sõnaarvestus -» Märke (koos tühikutega)
  – Tools -» Word Count -» Characters (with spaces)
  Word 2007:
  – Läbivaatus -» Õigekeelsuskontroll -» Sõnaarvestus -» Märke (koos tühikutega)
  – Review -» Proofing -» Word Count -» Characters (with spaces).


  Sõnade arvu näitab valik Sõnad (Words).


Mida ja milleks?

 • Mida on plaanis tekstiga teha?

  • tõlge, ametlik tõlge, reklaamtekst, keeleline toimetamine, korrektuuri lugemine, küljendus

  • muu, mis?

 • Millisel kujul on algtekst ja millisel kujul tagastada sihttekst?

  • failina, mis failivorming? Nt Word, Excel, PowerPoint, PDF või küljendatuna (InDesign, QuarkXPress, Corel …)

  • paberil

 • Kuidas algtekst kohale toimetatakse ja kuidas sihttekst tagastada?

  • nt e-post, FTP, CD, faks, posti- või kullerteenus

 • Kellele on sihttekst mõeldud?

  • ettevõttesiseseks kasutamiseks, huvigruppidele, klientidele, koostööpartneritele, trükis avaldamiseks

  • muu, mis?

 • Mis valdkonda või teemat tekst käsitleb?

  • kas on saada abimaterjale (varasemaid tõlkeid, reklaammaterjale, veebilehti)

  • kes vastab küsimustele terminite kohta

  • kes vastab küsimustele sisu kohta, kui tõlkija leiab tõlgitavas tekstis vea või sisulise vasturääkivuse

  • Kas Te ootate tõlkebüroolt ainult tõlget või vajaduse korral ka teksti ümbertegemist?
   Tõlke tellijal on oluline teada, et ka nõrga algteksti saab läbimõeldud tõlkega tunduvalt paremaks muuta, kuigi tõlkija vaeva kulub seejuures tunduvalt rohkem. Meie oleme sellisteks väljakutseteks valmis ja võimelised oma kogemuse põhjal välja mõtlema, mida teksti autor tegelikult öelda tahtis. Teame, et sõna-sõnalt ümberpanemisest ei piisa: tuleb üles leida iga lause ja teksti kui terviku mõte. Seoses tootmise üha laiaulatuslikuma kolimisega Aasia riikidesse on hakatud nendes riikides peale seadmete valmistama ka kasutusjuhendeid. Niisuguste aasiapärases inglise keeles koostatud kasutusjuhendite tõlkimiseks ei piisa teinekord pelgalt sõnastikest ja keeleoskusest, vaja on ka üldisemaid teadmisi.Tõlke hinnapakkumise koostamise alused


 • Kumb keel on hinnapakkumise aluseks: kas lähtekeel või sihtkeel? Eestis on levinud tava küsida tasu tõlgitud teksti ehk siis sihtkeele tähemärkide baasil.

 • Kas tõlke hind esitatakse tõlkelehekülje (Eestis tavaliselt 1800 tähemärki koos tühikutega, aga näiteks Soomes on tõlkelehekülg ainult 1560 tähemärki), sõnade, ridade või hoopis tähemärkide arvu alusel?


On väga oluline, et tõlketellija saaks omavahel võrreldavad hinnapakkumised. Eriti olulineon see siis, kui tellija edastab hinnapäringute tulemused nt välismaisele lõppmaksjale, kellele Eestis levinud komme küsida tasu tõlkelehekülje eest võib olla täiesti arusaamatu. Iga natukenegi aega tegutsenud tõlkebüroo või tõlkeagentuur on suuteline oma tõlkehinda väljendama ükskõik millise tõlkeühiku alusel.

Väljendage selgelt, mis kvaliteediga tõlget Te tõlkebüroolt ootate.

Kui teksti sisust on vaja lihtsalt aru saada, siis pole tarvis tipptasemel tõlget, kui aga tõlketeksti lõppeesmärk on saada avalikult publitseeritud, siis on tekstile hoopis kõrgemad nõudmised. Eesti tõlketurul valitseb väga suur segadus: on tõlkebüroosid, kes on endale kehtestanud rangemad kvaliteedinõuded kui tõlkestandardis EVS-EN 15038:2007 ette nähtud (ka Keelekoda Tõlkebüroo kuulub nende hulka, kelle meelest ainult toimetatud tõlge on korralik tõlge), ning on arvukalt tõlkebüroosid ja tõlkeagentuure, kelle hinnakirjast võib leida palju klienti eksitavaid erisuguseid tõlketasemeid. Sellisel juhul võib minna nii, et klient enda arvates tellib ühe tasemega tööd, aga tõlkebüroo täiesti seaduslikult väljastab talle palju madalama kvaliteediga tõlke. Siin ei taga kvaliteeti ka see, kui tõlkebüroo kuulub Eesti Tõlkebüroode Liitu.

Väljavõte Eesti Tõlkebüroode Liidu tõlketellimuste üldtingimustest:

3. Tõlkebüroo õigused ja kohustused


 1. Konkreetse tõlke tellimisel lepivad Klient ja Tõlkebüroo kokku tellitava tõlke eesmärgis, viimistletuse astmes (kas tõlkimisele lisandub korrektuur või toimetamine) ja tähtajas ning samuti vajalikes tugiteenustes.

 2. Tõlkebürool on õigus Kliendilt küsida ja saada teavet tõlke kasutamise eesmärgi kohta, mis on näiteks:

  1. informatiivne

  2. publitseerimine, sh reklaamtekstid

  3. dokument, sh avalikud dokumendid, õiguslikult siduva tehingu aluseks olevad dokumendid, patendid

  4. muu, mida tõlkija peab tõlke teostamiseks teadma.

 3. Kui Klient kasutab tõlget muul eesmärgil kui Tõlkebüroole teatatud, siis Tõlkebüroo ei vastuta sellest tuleneda võiva kahju eest.

 4. Kui Tõlkebürood ei teavitata tõlke eesmärgist, kohustub Tõlkebüroo tegema tõlke oma parimate teadmiste ja võimete kohaselt eeldusel, et Klient on tõlke tellinud informatiivsel eesmärgil (vt p 3.2.1). (Keelekoda Tõlkebüroo kommentaar: ehk siis tõlketellijal polegi õigust tõlkekvaliteeti nõuda.)

 5. Tõlkebürool on õigus küsida selgitusi/tõlkeid tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning saada Kliendilt nende kohta informatsiooni kokkulepitud aja jooksul. Vastasel juhul ei saa Tõlkebüroo vastutada nende terminite/lühendite asjakohase tõlkimise eest. Spetsiifilisteks terminiteks loetakse terminid, mis lähtekeeles ei ole üldkasutatavad, on kitsalt erialased või ainult organisatsioonisiseselt kasutatavad.

 6. Tõlkebüroo on kohustatud tõlke tegema parimate teadmiste ja võimete kohaselt kooskõlas Tüüptingimuste p 2.2 ning Kliendi poolt teatatud tõlke kasutamise eesmärgiga.

 7. Tõlkebüroo on kohustatud tagama tõlke valmimise Kliendiga kokkulepitud tähtaja jooksul.

 8. Tüüptingimuste p 3.7 sätestatud tähtajast kinnipidamise kohustuse tekkimine eeldab, et Tõlkebüroo on õigeaegselt kätte saanud kõik tõlke tegemiseks vajalikud materjalid ja tellimuse täitmiseks vajaliku informatsiooni. Kui Klient ei taga tõlke tegemiseks vajalike materjalide õigeaegset üleandmist Tõlkebüroole, siis on vastavalt materjalide üleandmisega viivitamisele õigustatud ka tõlke valmimise edasilükkumine.


4. Kliendi õigused ja kohustused


 1. Kliendil on õigus saada Tõlkebürooga kokkulepitud ajal Tõlkebüroole esitatud materjalist tõlge, mis vastab Tüüptingimuste punktile 2.2 ning Kliendi poolt teatatud tõlke kasutamise eesmärgile.

 2. Kliendil on õigus Tõlkebüroolt tellida üleantud tõlkesse muudatuste sisseviimist. Kui Klient tellib üksnes muudatuste lisamise ja näitab tõlgitavas dokumendis selgelt ära muudetavad kohad, siis tõlgib Tõlkebüroo üksnes osutatud tekstiosad ja Klient on kohustatud tasuma nende osade tõlkimise eest ja muude tõlkimisega seotud kulude eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 3. Kliendil on õigus esitada pretensioone tõlke kvaliteedi kohta kuni ühe kuu jooksul pärast tõlke kättesaamist, kui ei lepita kokku teisiti. Klient ei saa esitada pretensioone, kui algtekstiga dokument oli loetamatu (käsitsi kirjutatud või tuhmunud) või muul põhjusel arusaamatu, vaid saab nõuda tõlke muutmist vastavalt Tüüptingimuste p 4.3.

 4. Klient mõistab, et parima tulemuse tagamiseks on oluline valmisolek koostööks tõlkebürooga, mistõttu püüab Klient vastavalt oma võimalustele ja punktile 3.5 kooskõlastada tõlke erialakeelset sisu ning anda tõlkebüroole tagasisidet tõlke kohta.


5. Tõlke üleandmine ning Tõlkebüroo vastutus tõlke kvaliteedi eest


 1. Kui Tõlkebüroo ei paranda vigu asjakohase tähtaja jooksul, võib Klient lepingu üles öelda või nõuda Tõlkebüroolt hinna alandamist. Vähetähtsate vigade korral ei ole Kliendil õigust lepingust loobuda. Viga loetakse vähetähtsaks, kui see ei muuda teksti mõtet.

 2. Stiililisi ja spetsiifiliste terminite muudatusi, samuti tõlkimata lühendeid ei loeta tõlkevigadeks, kui Klient ei ole andnud vastavalt p 3.5 Tõlkebüroole selliste terminite/lühendite selgitusi või korrektseid tõlkeid.

 3. Tõlkebüroo ei võta endale vastutust nimede ja aadresside transliteratsiooni eest mitteladina tähestikust või tähestikku. Sel juhul on soovitatav, et Klient esitaks Tõlkebüroole translitereeritud nimed ja aadressid.

 4. Kui Klient tellib tõlke kiirtööna, siis ei saa Tõlkebüroo piiratud aja tõttu alati tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist, kuid Tõlkebüroo kohustub tõlke teostama suurima võimaliku täpsuse ja hoolikusega.

 5. Tõlkebüroo ei saa vastutada tõlgetes esinevate vigade eest, mille põhjuseks on vead, vahelejätmised, ebamäärasus või tähenduse puudumine lähtekeelses tekstis.

 6. Tõlketeenus ei hõlma arvväärtuste ja vääringute ümberarvestamist, kui ei lepita kokku teisiti.


(Väljavõtte lõpp)

Olge hinnapakkumist saades tähelepanelik: võisite küll tellida tõlkebüroolt hinnapakkumise parima kvaliteediga tõlkele, aga väga tihti saadetakse Teile pakkumine, milles on toodud kõige madalama tasemega tõlke hind – ja seda ilma viiteta tõlke kvaliteediklassile. Tõlkeagentuur või -büroo ei pruugigi sel hetkel paremaks tööks võimeline olla. Kui tellija sellise hinnaga pakkumise heaks kiidab, annab ta tegelikult nõusoleku kõige madalama tasemega tõlke teostamiseks. Seetõttu kontrollige alati, millise kvaliteediklassiga tõlget pakkumises toodud hinna eest lubatakse. Kui tõlkekvaliteet on selgelt määratletud, on Teil hiljem õigus madalama kvaliteediga tõlke eest maksmast keelduda või isegi kompensatsiooni nõuda. (Oma närvide säästmiseks on siiski lihtsam nõutud hind ära maksta ja edaspidi tellida töö kvaliteetset tõlketeenust pakkuvalt tõlkebüroolt – näiteks Keelekoda Tõlkebüroolt.)


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-tolketeenuse-tellimine/