Otsing: 

Trükiettevalmistus, trükiettevalmistustööd


Täisteenust pakkuv Keelekoda Tõlkebüroo teostab kvaliteetse, ilma vigadeta trükise valmimiseks ka trükiettevalmistustöid. Tänu spetsialistide kogemustele ja pikaajalisele koostööle mitmete trükikodadega vastavad kõik Keelekoda Tõlkebüroo väljastatavad trükki minevate valmistööde failid trükikodade nõuetele.

Trükiettevalmistustööd hõlmavad nii fotode skaneerimist, arvutitöötlust kui ka reprotööd. Kõik need tööd on hädavajalikud ja nõuavad suurt täpsust. Näiteks mõnes valmis trükises leiduvad ebakvaliteetsed pildid või joonised on sageli põhjustatud trükiettevalmistustööl tehtud vigadest või hooletusest, ja kui trükkimine on juba alanud, on neid vigu sageli võimatu parandada.

Keelekoda Tõlkebüroos kontrollitakse trükiettevalmistustööde käigus küljendusfaili ning tehakse vajalikud parandused või täiendused. Trükiettevalmistus eeldab ka trükitehniliste nõudmiste tundmist ja täpsust. Küljendusfail peab olema trükkimiseks sobiva kvaliteediga (piltide resolutsioon, trükile vastav CMYK ehk värvilahutus jne) ning vastama tehtavale trükisele (lehekülje suurus, lõikevaru jne).

Seda kõike pakuvad Keelekoda Tõlkebüroo spetsialistid, kellel on pikaajalised kogemused materjalide trükiks ettevalmistamisel ja kes järgivad oma töös üldtunnustatud trükiettevalmistusreegleid. Keelekoda Tõlkebüroo on aastate vältel teinud edukat koostööd mitmete trükikodadega ning omandanud seeläbi kasulikke kogemusi nii väikesetiraažiliste pisitrükiste kui ka mahukamate kataloogide trükkimises.

Vigadeta trükise saamiseks ja oma töö hõlbustamiseks võite tellida täisteenust pakkuvast Keelekoda Tõlkebüroost kogu töödepaketi – tõlkest valmis trükiseni.

Kogu täisteenus – tõlkest trükiseni – ühest kohast: Keelekoda Tõlkebüroo


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-trukiettevalmistustood/