Otsing: 

Oled siin: Avaleht » Teenused » Küljendamine, kompaktkirjastamine

Küljendamine


Küljendamine on arvutis teksti ja graafika paigutamine ning vormindamine. Küljendamine leiab rakendust peamiselt ajalehtede ja ajakirjade, aga ka raamatute, reklaammaterjalide, brošüüride, infovoldikute jne valmistamises. Küljendamiseks kasutatakse vastavat tarkvara – küljendustarkvara.

Keelekoda Tõlkebüroos töötatakse nii PC-de kui ka MAC-idega ning kasutusel on kõik enamlevinud küljendusprogrammid (Adobe InDesign, QuarkXPress Passport jne). Meie jaoks ei ole oluline, kas algmaterjal antakse meile töösse paberil või elektrooniliselt, nt PDF-failina või küljendusfailina – meie küljendajad on piisavalt kogenud saamaks hakkama igasuguse tööga. Oleme saanud oma klientidelt sageli kiitvat tagasisidet, et meie tehtud töö näeb välja parem kui originaalmaterjal.

Keelekoda Tõlkebüroo väljastab valmistööd kliendile sobivas vormingus küljendusfailina või PDF-valmisdokumendina. Soovi korral võime materjali otse trükki anda ehk pakume ka täisteenust tõlkest valmis trükiseni.

Kompaktkirjastamine (DTP) – nüüdisaegseim mugavaim tee valmistrükiseni

Keelekoda Tõlkebüroo pakub klientidele kompaktkirjastamise (desktop publishing) teenust, mille puhul tõlgitud materjal tarkvaralahenduste (nt InDesign, QuarkXPress) vahendusel graafiliselt kujundatakse ehk valmistatakse ette trükiks. Kompaktkirjastamine on leidnud rohket kasutust näiteks kataloogide, reklaammaterjalide, tootetutvustuste, brošüüride jms valmistamises. Keelekoda Tõlkebüroo omab kompaktkirjastamise vallas pikaajalisi rahvusvahelisi kogemusi ning suhtub innovaatiliselt kõigisse uutesse, tööd hõlbustavatesse tehnilistesse rakendustesse.

Kataloogide küljendamine

Keelekoda Tõlkebürool on kataloogide küljendamises aastatepikkuseid kogemusi. Oleme küljendanud ja kompaktkirjastanud mitmete postimüügifirmade katalooge, tootetutvustusi, brošüüre jne.

Kasutusjuhendite küljendamine

Keelekoda Tõlkebüroo on küljendanud väga palju erisuguseid kasutusjuhendeid, vt rubriiki Tehtud tööd.
Küljendame kasutusjuhendi just selliseks, nagu tellija soovib. Näiteks kui annate meile tõlkida kasutusjuhendi paberkandjal või PDF-failina ning tellite meilt ka küljenduse, saate meilt originaalmaterjaliga identse faili, mis on tõlgitud Teie tellitud keelde ja vormindatud nii, et saate selle otse trükki saata. Soovi korral võime paigutada ühte kasutusjuhendisse ka mitu keelt, kas paralleelselt või teineteise järel. Vajaduse korral kohandame kasutusjuhendi sihtkeele kultuuriruumile sobivaks. Loomulikult paigutame ka kõik joonised ja fotod õigele kohale.
Kui originaalkasutusjuhendis peaks leiduma mõni ilmne viga, enamasti avastame selle ja parandame.
Keelekoda Tõlkebüroost saate alati korrektselt küljendatud veatud kasutusjuhendid.

Reklaammaterjalide küljendamine

Keelekoda Tõlkebürool on kogemusi eri ettevõtete ja organisatsioonide reklaammaterjalide,
nt infovoldikute, tootetutvustuste jne küljendamises ja trükieelsete tööde teostamises. Meile on oodatud nii lähteülesanded, mille põhjal võime kujundada ja küljendada sobiva reklaammaterjali, kui ka valmis küljendusfailid, mis kompaktkirjastamise kaudu leiavad tee trükki.

Kvaliteetne täisteenus – tõlkest trükiseni – ühest kohast: Keelekoda Tõlkebüroo


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-kuljendamine-kompaktkirjastamine/