Otsing: 

Trükikorrektuur ehk trükieelne korrektuur


See on vigadeta trükise saamiseks kõige olulisem etapp, trükieelse korrektuuri lugejal on kõige suurem vastutus. Trükikorrektuur hõlmab veelkordset tõlketeksti algtekstiga võrdlemist ja viimaste paranduste või täienduste tegemist. Trükikorrektuur sisaldab ka teksti tehnilist viimistlust (tühikud, kirjavahemärgid, reavahe, kirjatüüp jne) ning trükises olevate piltide ja jooniste kontrollimist (nt jooniste allkirjade vastavus ja seegi, kas antud töös on ikka õiged joonised või graafikud) ning parandamist.

Kvaliteetse lõpptulemuse ehk vigadeta trükise sünni tagab tõlkijate, toimetajate ja korrektorite hoolikalt koordineeritud koostöö. Kuigi paljud tõlkijad on ka head toimetajad, ei väljasta Keelekoda Tõlkebüroo kunagi tööd, mida on nii tõlkinud kui ka toimetanud üks ja seesama inimene. Enda tõlgitud teksti on ka kõige vilunumal toimetajal raske hinnata. Pärast küljendamist teevad meie kogenud toimetajad trükieelse korrektuuri, et saaksite oma firmale väärilise trükise.

Täisteenust pakkuv tõlkebüroo, nagu näiteks Keelekoda Tõlkebüroo, pakub koos küljendusega ka trükieelset korrektuuri, mis on juba küljenduse hinna sisse arvestatud, aga pahatihti hoiab tõlketeenuse pakkuja selle arvel oma kulusid kokku või puuduvad tal trükikorrektuuri lugemiseks piisavalt kogenud töötajad sootuks. Trükikorrektuurist loobumine pole siiski mõistlik otsus: ka siis, kui tekst on enne küljendamist läbinud keelelise korrektuuri ja seda on hoolikalt toimetatud, võib küljendamise käigus mõni tehniline viga tekkida. Lihtne näide: küljendamine võib paigast nihutada kas või sõnade poolitamise, mida aga korrektses tekstis lubada ei tohi. Juba ainuüksi seetõttu tuleb enne tõlke trükkisaatmist küljend põhjalikult üle vaadata, et hiljem ei riivaks suuretiraažilises esindusvoldikus silma mõni ’täi-siga’ ega ’kõrva-laine’.

Teinekord võivad küljendustöö käigus omavahel vahetusse sattuda ka illustratsioonide allkirjad või koguni illustratsioonid ise. Selliselgi juhul oleks ilmselt kahju suur, kui viga avastataks alles pärast töö trükkimist.

Lisaks võimalikele küljendamisel tekkinud vigadele leitakse trükieelset korrektuuri tehes üles ja parandatakse viimasedki seni veel märkamata jäänud vead. Teatud liiki vigu ei pruugi küljendamata tekstis paraku tähele panna ka kui tahes vilunud keeletoimetaja ega korrektor, need vead torkavadki silma alles trükieelse korrektuuri lugemisel, võrreldes küljendatud tõlget originaalteksti küljendiga.

Keelekoda Tõlkebüroo: vigadeta trükised.


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-trukikorrektuur-ehk-trukieelne-korrektuur/