Otsing: 

Kvaliteettõlge ehk kvaliteetne tõlge


Kvaliteetne tõlge peab olema veatu ja ladusalt loetav. Sellise tõlke oleme Keelekoda Tõlkebüroos kohustatud oma klientidele tagama ja seda on meie tõlgete tellijatel õigus nõuda.

Tõlketellijate elu lihtsustamiseks oleme siia kokku kogunud kõikmõeldavad tõlkeliigid, mida Eesti tõlkebürood, tõlkefirmad, tõlkeagentuurid, tõlkekeskused ja keeleagentuurid oma klientidele pakuvad. Selle rubriigi kirjutamise ajal võis tõlkefirmade veebilehtedelt leida järgmisi tõlketeenuseid: lihttõlge, informatiivne tõlge, tavatõlge, täppistõlge, kvaliteettõlge

Eesti tõlketurul on need mõisted segamini kasutusel. Mis ühel bürool on alama astme teenus, on teisel kõrgema astme teenus.
Näiteks pakuvad mõned tõlkefirmad lihttõlget ehk informatiivset tõlget, mille puhul on mõeldud vaid algteksti mõtte edasi andmist, ilma et tekst ise oleks ladusalt loetav. Samuti võib leida pakutavate seast tavatõlke, mis sisaldab peale tõlke ka keelekorrektuuri ja väljastusülevaatust. Siis pakutakse veel täppistõlget, mis sisaldab tõlget ja sisulist toimetamist. Notariaalse kinnituse tegemiseks pakutakse ka dokumenditõlget ja erialatermineid tulvil oleva teksti tõlkimiseks tehnikatõlget. Mõni büroo lubab ka kvaliteettõlget, mis sisaldab vajadust mööda kas sisulist või keelelist toimetamist ja lisaks keelekorrektuuri.
Erisuguseid klienti eksitavaid tõlketasemeid on palju. Võib lausa juhtuda, et klient enda arvates tellib ühe tasemega töö, aga tõlkebüroo täiesti seaduslikult väljastab talle palju madalama kvaliteediga tõlke. Tõlkebüroolt hinnapakkumist saades tasub olla tähelepanelik: Teie sooviks võis olla hinnapakkumine parima kvaliteediga tõlkele, ent Teile saadetakse pakkumine, milles on toodud kõige madalama tasemega tõlke hind ning samas puuduvad hinnapakkumises igasugused viited kvaliteediklassile. Pöörake alati tähelepanu sellele asjaolule, millise kvaliteediklassiga tõlget pakkumises toodud hinna eest lubatakse.

Kui keerulised terminid kõrvale jätta, on tõlke liigitamine läbitöötatuse astme järgi tegelikult äärmiselt lihtne:
• toortõlge
• tõlge
• toimetatud tõlge

Toortõlget võib kasutada vaid algteksti mõtte edastamiseks, see on mustand, viimistlemata sõnastusega ning terminoloogiliselt kontrollimata tõlge, mida ei ole keeleliselt ega sisuliselt toimetatud.

Tõlge on algtekstiga võimalikult samatähenduslik tekst, mille sõnastust tõlkija on viimistlenud ning milles olevaid termineid oma võimaluste, oskuste ning aja piires kontrollinud ja ühtlustanud. Seega on teksti nii tõlkinud kui ka toimetanud üks ja seesama inimene. Enda tõlgitud teksti on aga ka väga kogenud tõlkijal raske erapooletu vaatlejana hinnata ning toimetada. Parima kvaliteediga tõlke tagab seetõttu alati mitme spetsialisti – tõlkija ning toimetaja – koostöö.

Toimetatud tõlge. Tõlke toimetamisel kontrollitakse, et tõlge vastaks algtekstile ning tehakse tõlketekstis nii sisulisi kui ka stiiliparandusi. Keelekoda Tõlkebüroos on toimetamine tõlketöö lahutamatu osa. Keelekoda Tõlkebüroo teeb ainult toimetatud tõlkeid, mis tähendab, et ükski tõlge ei välju büroost otse tõlkija käe alt tulnuna ning ühegi teksti tõlkija ja toimetaja ei ole üks ja seesama inimene. Toimetamine on sama vajalik töö kui tõlkimine.

Keelekoda Tõlkebüroos tähendab kvaliteettõlge tõepoolest kvaliteetset tõlget.


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-kvaliteettolge-ehk-kvaliteetne-tolge/