Otsing: 

Teksti toimetamine, tõlke toimetamine


Toimetamine on Keelekoda Tõlkebüroos tõlketöö lahutamatu osa. Teeme ainult toimetatud tõlkeid, mis tähendab, et ükski tõlge ei välju meie büroost otse tõlkija käe alt tulnuna. Veatu lõpptulemuse saavutamiseks abistab tõlkijat kaks toimetajat: esimene parandab võimalikud vead enne küljendamist ja teine teeb lõpliku korrektuuri enne dokumendi trükkiminekut. Toimetamine on tööetapp, millega saame tagada tõlke tippkvaliteedi.
Keelekoda Tõlkebüroo keeletoimetajad toimetavad soovi korral ka teiste koostatud või tõlgitud tekste, aidates neid muuta keeleliselt korrektsemaks ja ladusamaks.


Esmamuljet ei saa jätta kaks korda – toimetamine aitab saavutada veatut lõpptulemust


Keeletoimetaja töö hõlmab tõlketekstide toimetamist ja korrektuuri. Ükskõik, kas tegemist on reklaamteksti, kataloogi või äritekstiga – see on teie ettevõtte või organisatsiooni visiitkaart ning peab olema laitmatu kvaliteediga. Esmamuljet ei saa jätta kaks korda. Enamasti toimub kliendi esimene kokkupuude ettevõttega just teksti vahendusel, näiteks reklaamteksti, veebilehe või tootekataloogi kaudu. Ebakorrektselt koostatud või tõlgitud tekst aga ei jäta ettevõttest head muljet. Kui tekstis on palju hooletusvigu või see on lohakalt vormistatud, võib see teksti adressaati sedavõrd häirida, et ta ei ole enam teksti sisu vastuvõtmiseks positiivselt meelestatud. Sellest oleks ju kahju, kui keegi jätaks teie müüdava kauba või pakutava teenuse ostmata ainuüksi seepärast, et reklaamtekst oli ebaselge ja trükivead segasid lugemist.


Kuidas toimub tõlketekstide toimetamine Keelekoda Tõlkebüroos


Tõlketekstide toimetaja kontrollib tõlke vastavust algtekstile, võrreldes tõlkija tõlgitud teksti rida-realt algtekstiga, ning parandab tõlkes leiduvad keelekonarused, loogikavead ja terminiapsud. Peale selle kontrollib keeletoimetaja fakte ja termineid, vajaduse korral kärbib teksti ning teostab teksti tehnilise viimistluse (tühikud, kirjavahemärgid). Keelekoda Tõlkebüroos toimetavad tõlgitud tekste sihtkeelt emakeelena valdavad, eriettevalmistusega spetsialistid, kellel on ka pikaaegne tõlkekogemus.
Keelekoda Tõlkebüroos ei tõlgi ega toimeta teksti kunagi üks ja sama inimene. Enda tõlgitud teksti on ka kõige kogenumal toimetajal raske hinnata, seega saab tõlkekvaliteedi tagada ainult mitme spetsialisti tihe koostöö. Seda kõike pakubki Keelekoda Tõlkebüroo!


Toimetamine sisaldab ka keelekorrektuuri


Toimetamine sisaldab ka keelekorrektuuri, ent vastupidi mitte. Kui toimetatud tekst antakse küljendada, siis tehakse enne trükkiminekut kogu materjalile (tõlgitud tekst + küljend) trükieelne korrektuur. See teenus, teisisõnu küljendusjärgne trükikorrektuur, toimetamise sisse ei kuulu, vaid tuleb eraldi tellida.

Kvaliteetsed toimetatud tõlked Keelekoda Tõlkebüroost!


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-teksti-toimetamine-tolke-toimetamine/