Otsing: 

Oled siin: Avaleht » Teenused » Tõlketeenused

Tõlketeenused


Keelekoda Tõlkebüroo juhindub tõlketeenuste osutamisel Eesti Standardis EVS-EN 15038:2007 toodud nõuetest, kuigi büroosiseselt on mõned kvaliteedinõuded standardis toodutest rangemad.

Keelekoda Tõlkebüroo kasutab kvaliteetse tõlketeenuse osutamiseks kaasaegseid tehnilisi abivahendeid: tõlkimiseks tõlkemälu ning dokumendihalduse ja tööprotsessi toimimiseks andmebaasi.

Keelekoda Tõlkebüroo pakub tõlketeenuseid järgmistes keeltes: eesti, inglise, leedu, läti, norra, poola, prantsuse, rootsi, saksa, soome, taani ja vene keeles. Tõlkeagentuurina tegutsedes vahendame tõlketeenuseid kõikmõeldavates keelekombinatsioonides.

Tõlketeenuste tutvustamiseks oleme koostanud eraldi rubriigid, mille abil saate ülevaate nii Keelekoda Tõlkebüroo teenustest kui ka töömeetoditest.


Keelekoda Tõlkebüroo pakutavad tõlketeenused


Kirjalik tõlge

Olenemata sellest, kas soovite lasta tõlkida kasutusjuhendit, reklaamteksti, tootetutvustust või muud materjali, võib tõlgitav tekst olla mis tahes kujul: paberil või eri failivormingutes (PC ja MAC). Kasutame tõlkemälu haldustarkvara SDL Trados. Aastate jooksul loodud andmebaas tagab ühtse terminikasutuse ja täpse tõlke. Nii valmivad tööd kliendi määratud tähtajal sellise kvaliteediga, et võime alati tulemuse üle uhked olla. Loe lähemalt osast Kirjalik tõlge.

Suuline tõlge

Ükskõik, kas tegemist on koosoleku, ärikohtumise, konverentsi või mõne muu üritusega, oluline on see, et info jõuaks kõikide kuulajateni võimalikult kiiresti. Loe lähemalt osast Suuline tõlge.

Notariaalne tõlge

Välismaale õppima minnes, äriasjade ajamisel, samuti perekondlike sündmustega seoses võib olla vajalik dokumentide notariaalne tõlge. Loe lähemalt osast Notariaalne tõlge.

Apostillimine

Välisriigis välja antud ametlike dokumentide ehtsust on vaja enne nende tõlke notariaalset kinnitamist tõestada – originaaldokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida. Loe lähemalt osast Notariaalne tõlge.

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine on loominguline tegevus, mille puhul materjal (kasutusjuhend, brošüür, tootetutvustus) kohandatakse sihtkeele kultuuri, traditsioonide ja seadustega. Loe lähemalt osast Lokaliseerimine.

Toimetamine

Ükskõik, kas tegemist on reklaamteksti, kataloogi või äritekstiga – see on Teie ettevõtte visiitkaart ning peab olema laitmatu kvaliteediga. Toimetamine on meie tööprotsessi lahutamatu osa. Väljastame oma büroost ainult toimetatud tõlkeid, mida on toimetanud sihtkeelt emakeelena kõnelevad, eriettevalmistusega spetsialistid. Loe lähemalt osast Toimetamine.

Korrektuur

Keeleline korrektuur on oluline tööetapp, mille käigus parandatakse elementaarsed trüki- ja kirjavead. Loe lähemalt osast Korrektuur.

Keelekoda Tõlkebüroo on täisteenustõlkebüroo. Pakume ka suurt hulka tugiteenuseid, mis aitavad muuta Teie töö efektiivsemaks ja mugavaks.

Keelekoda Tõlkebüroo pakutavad tõlkimise tugiteenused:
• kohandamine;
• terminibaasi väljatöötamine ja haldamine;
• kompaktkirjastamine (DTP);
• graafiline disain;
• veebikujundus;
• küljendamine;
• kujundamine;
• keele- ja kultuurinõustamine;
• tagasitõlge;
• eel- ja järelredigeerimine;
• tehnilise teksti kirjutamine;
• terminite väljatöötamine;
• teksti erikeelsete versioonide vastavusseviimine tõlkemälu koostamiseks;
• teksti erikeelsete versioonide vastavusseviimine paralleeltekstidena esitamiseks;
• teise teenuseosutaja tõlgete toimetamine ja/või erialane toimetamine.


Vaata ka selle lehekülje eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/est-tolketeenused/