sõnastikud ja teatmeteosed meie kontoris
post post

Tõlketeenused


• Tõlketeenused


• Kirjalik tõlge


• Notariaalne tõlge


• Suuline tõlgeTõlketeenused


Keelekoda Tõlkebüroo juhindub tõlketeenuste osutamisel Eesti Standardis EVS-EN 15038:2007 toodud nõuetest, kuigi büroosiseselt on mõned kvaliteedinõuded standardis toodutest rangemad.

Keelekoda Tõlkebüroo kasutab kvaliteetse tõlketeenuse osutamiseks kaasaegseid tehnilisi abivahendeid: tõlkimiseks tõlkemälu ning dokumendihalduse ja tööprotsessi toimimiseks andmebaasi.

Keelekoda Tõlkebüroo pakub tõlketeenuseid järgmistes keeltes: eesti, inglise, leedu, läti, norra, poola, prantsuse, rootsi, saksa, soome, taani ja vene keeles. Tõlkeagentuurina tegutsedes vahendame tõlketeenuseid kõikmõeldavates keelekombinatsioonides.

Tõlketeenuste tutvustamiseks oleme koostanud eraldi rubriigid, mille abil saate ülevaate nii Keelekoda Tõlkebüroo teenustest kui ka töömeetoditest.


Keelekoda Tõlkebüroo pakutavad tõlketeenused


Kirjalik tõlge
Olenemata sellest, kas soovite lasta tõlkida kasutusjuhendit, reklaamteksti, tootetutvustust või muud materjali, võib tõlgitav tekst olla mis tahes kujul: paberil või eri failivormingutes (PC ja MAC). Kasutame tõlkemälu haldustarkvara SDL Trados. Aastate jooksul loodud andmebaas tagab ühtse terminikasutuse ja täpse tõlke. Nii valmivad tööd kliendi määratud tähtajal sellise kvaliteediga, et võime alati tulemuse üle uhked olla. Loe lähemalt osast Kirjalik tõlge.


Suuline tõlge
Ükskõik, kas tegemist on koosoleku, ärikohtumise, konverentsi või mõne muu üritusega, oluline on see, et info jõuaks kõikide kuulajateni võimalikult kiiresti. Loe lähemalt osast Suuline tõlge.


Notariaalne tõlge
Välismaale õppima minnes, äriasjade ajamisel, samuti perekondlike sündmustega seoses võib olla vajalik dokumentide notariaalne tõlge. Loe lähemalt osast Notariaalne tõlge.


Apostillimine
Välisriigis välja antud ametlike dokumentide ehtsust on vaja enne nende tõlke notariaalset kinnitamist tõestada – originaaldokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida. Loe lähemalt osast Notariaalne tõlge.


Lokaliseerimine
Lokaliseerimine on loominguline tegevus, mille puhul materjal (kasutusjuhend, brošüür, tootetutvustus) kohandatakse sihtkeele kultuuri, traditsioonide ja seadustega. Loe lähemalt osast Lokaliseerimine.


Toimetamine
Ükskõik, kas tegemist on reklaamteksti, kataloogi või äritekstiga – see on Teie ettevõtte visiitkaart ning peab olema laitmatu kvaliteediga. Toimetamine on meie tööprotsessi lahutamatu osa. Väljastame oma büroost ainult toimetatud tõlkeid, mida on toimetanud sihtkeelt emakeelena kõnelevad, eriettevalmistusega spetsialistid. Loe lähemalt osast Toimetamine.


Korrektuur
Keeleline korrektuur on oluline tööetapp, mille käigus parandatakse elementaarsed trüki- ja kirjavead. Loe lähemalt osast Korrektuur.Keelekoda Tõlkebüroo on täisteenustõlkebüroo. Pakume ka suurt hulka tugiteenuseid, mis aitavad muuta Teie töö efektiivsemaks ja mugavaks.

Keelekoda Tõlkebüroo pakutavad tõlkimise tugiteenused:
• kohandamine;
• terminibaasi väljatöötamine ja haldamine;
• kompaktkirjastamine (DTP);
• graafiline disain;
• veebikujundus;
• küljendamine;
• kujundamine;
• keele- ja kultuurinõustamine;
• tagasitõlge;
• eel- ja järelredigeerimine;
• tehnilise teksti kirjutamine;
• terminite väljatöötamine;
• teksti erikeelsete versioonide vastavusseviimine tõlkemälu koostamiseks;
• teksti erikeelsete versioonide vastavusseviimine paralleeltekstidena esitamiseks;
• teise teenuseosutaja tõlgete toimetamine ja/või erialane toimetamine.

post post
footer
post


Tõlketeenused eesti, läti, leedu, vene, inglise, soome, rootsi, norra, prantsuse, hispaania, saksa, taani keelest ja keelde


Tõlketeenused eesti keelde, tõlketeenused eesti keelest; tõlketeenused läti keelde, tõlketeenused läti keelest; tõlketeenused leedu keelde, tõlketeenused leedu keelest; tõlketeenused vene keelde, tõlketeenused vene keelest; tõlketeenused, tõlketööd inglise keelde, tõlketeenused inglise keelest; tõlketeenused soome keelde, tõlketeenused soome keelest; inglise-eesti tõlketeenus, inglise-läti tõlked, tõlketeenused rootsi keelde, tõlketeenused rootsi keelest; inglise-leedu tõlge, tõlketeenused, tõlketööd norra keelde, tõlketeenused, tõlketööd norra keelest; tõlketeenused taani keelde, tõlketeenused, tõlketööd taani keelest; tõlketeenused prantsuse keelde, tõlketeenused prantsuse keelest; tõlketeenused saksa keelde, tõlkimine saksa keelest; Balti keelte tõlketeenused, tõlketeenused balti keeltest inglise, soome keelde; eesti-läti tõlketeenus, eesti-leedu tõlketeenus, eesti-vene tõlketeenus, soome-läti tõlketeenus, soome-leedu tõlketeenus, soome-vene tõlketeenus, läti-eesti tõlketeenus, leedu-soome tõlge, läti-soome tõlketeenus, leedu-inglise tõlge, leedu-soome tõlge, soome-läti tõlge, soome-leedu tõlge, leedu-inglise tõlked, leedu-soome tõlked, soome-läti tõlked, soome-leedu tõlked.

post
footer