Paieška: 

Esate čia: Pradinis puslapis » Užsakovui » Naudingi patarimai » Vertimo užsakymas – ką vertimų biuras turi žinoti


Warning: Use of undefined constant email - assumed 'email' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt94214/domeenid/www.keelekoda.ee/htdocs/lit-vertimo-uzsakymas/index.php on line 580

Vertimo užsakymas – ką vertimų biuras turi žinoti


Užsakant vertimą, vertimų biurui turėtų būti pateikta tam tikra informacija. Esame sudarę sąrašą, kuris gali pasirodyti savaime suprantamas, tačiau vertimų biurui padės greičiau imtis darbo ir sukonkretinti užsakymo sąlygas.

Vertimo kalbos

 • kalba, iš kurios bus verčiama, arba kalbos, iš kurių bus verčiama;

 • kalba, į kurią bus verčiama, arba kalbos, į kurias bus verčiama.


Neretai vertimų biuras elektroniniu paštu gauna kupiną nevilties laišką su prisegtu dokumentu kokia nors kalba. Pasirodo, šio teksto vertimo reikėjo jau vakar, tad kaina nesvarbi.
Ką vertimų biuras daro su tokiu užsakymu? Ogi siunčia klientui klausimą, į kokią kalbą išversti tą dokumentą. Jei klientas neatsako, vertimų biuras nerezervuoja tam vertimui laiko. Vertimų biure „Keelekoda“ dirba keturių kalbų vertėjai: estų, latvių, lietuvių ir rusų. Esame sudarę sutartis ir su laisvai samdomais kitų kalbų vertėjais. Kuriam iš jų šis skubus darbas skirtas? Deja, patirtis parodė, kad būtent tokiais itin skubiais atvejais klientas iš karto neatsako ir prarandamas taip brangus laikas.
Kartais išvardijamos visos kitos sąlygos: kada tekstas bus atsiųstas, kada vertimas turi būti baigtas, tik užmirštama paminėti, į kokias kalbas išversti. Juk vertimo kalba ir yra svarbiausia – būtent nuo reikiamo vertėjo užimtumo priklauso, ar vertimų biuras gali pasiūlyti kokybišką vertimą.

Terminas

 • Kada tekstas bus paruoštas vertimui?

 • Pageidaujamas terminas:

  • data;

  • laikas.


Teksto apimtis

 • Kokios apimties tekstas?

 • Norėdami sužinoti vertimo kainą, suskaičiuokite simbolių ar žodžių skaičių specialia Word programoje esančia parinktimi:

  Word 2003 ir ankstesnės versijos:
  – Failas -» Ypatybės -» Spaudos ženklų apskaita -» Simbolių skaičius su tarpais
  – File -» Properties -» Statistics -» Characters (with spaces)
  arba
  – Įrankiai -» Spaudos ženklų apskaita -» Simbolių skaičius su tarpais
  – Tools -» Word Count -» Characters (with spaces)
  Word 2007:
  – Peržiūra -» Redagavimas -» Spaudos ženklų apskaita -» Simbolių skaičius su tarpais
  – Review -» Proofing -» Word Count -» Characters (with spaces).


  Žodžių skaičių rodo parinktis Words/Žodžiai.


Vertimo paskirtis

 • Kokia teksto paskirtis?

  • vertimas, oficialus vertimas, reklaminis tekstas, redagavimas, korektūros skaitymas, maketavimas;

  • kita, kas?

 • Kokios formos yra originalas ir kokia forma grąžinti vertimą?

  • rinkmena, kokiu formatu (Word, Excel, PowerPoint, PDF) arba sumaketuotas (InDesign, QuarkXPress, Corel ir kt.);

  • popieriuje.

 • Kokiu būdu perduosite tekstą ir kokiu būdu atiduoti vertimą?

  • pvz., el. paštu, FTP, CD, faksu, naudojantis pašto ar kurjerio paslaugomis.

 • Kam vertimas yra skirtas?

  • vidiniams įmonės reikalams, tikslinėms grupėms, klientams, bendradarbiavimo partneriams ar spaudai;

  • kita, kas?

 • Kokios srities tekstas?

  • ar bus suteikta pagalbinė medžiaga (ankstesni vertimai, reklaminė medžiaga, interneto puslapiai);

  • kas atsakys į klausimus dėl terminų;

  • kas atsakys į klausimus apie verčiamo teksto turinį, jei vertėjas ras klaidų ar prieštaravimų tame tekste.

  • Ar Jums reikia, kad vertimų biuras išverstų tekstą ar kad jį ir suredaguotų?
   Vertimų biuro klientui svarbu žinoti, kad prastą originalą galima patobulinti verčiant, tačiau vertėjui reikės įdėti daug daugiau pastangų. Mes esame pasiruošę tokiam iššūkiui ir remdamiesi savo patirtimi išsiaiškinsime, ką teksto autorius iš tikrųjų norėjo pasakyti. Pažodinio vertimo nepakanka: reikia atrasti sakinio ir teksto prasmę. Kai į Azijos šalis buvo perkelta didelė gamybos dalis, ten imta gaminti net tik įvairius prietaisus, bet ir ruošti naudojimo instrukcijas. Tokiai azijietiška anglų kalba sudarytai naudojimo instrukcijai išversti neužtenka vien tik žodynų ir kalbos mokėjimo, reikia turėti ir bendrųjų žinių.Vertimo kainos nustatymo kriterijai


 • Pagal kurią kalbą apskaičiuojama kaina: iš kurios ar į kurią verčiama? Estijoje paprastai kaina nustatoma pagal išversto teksto (kitaip sakant, pagal kalbą, į kurią verčiama) spaudos ženklų skaičių.

 • Ar vertimo kaina nustatoma pagal vertimo puslapį (Estijoje dažniausiai 1800 spaudos ženklų su tarpais, bet, pavyzdžiui, Suomijoje vertimo puslapį sudaro 1560 spaudos ženklų), žodžių, eilučių ar spaudos ženklų skaičių?


Svarbu, kas klientas galėtų palyginti kainų pasiūlymus. Tai ypač svarbu, jei klientas turi persiųsti kainų pasiūlymus užsienio mokėtojui, kuriam Estijoje paplitęs vertimo kainos nustatymas pagal vertimo puslapių skaičių gali pasirodyti visiškai nesuvokiamas. Kiekvienas vertimų biuras geba nustatyti kainą pagal bet kurį iš minėtų kriterijų.

Aiškiai išdėstykite, kokios kokybės vertimo tikitės iš vertimų biuro.

Jei užtenka tik suprasti vertimo turinį, aukščiausio lygio vertimas nebūtinas. Bet jei vertimą planuojama publikuoti, tekstui taikomi daug aukštesni reikalavimai. Estijos vertimų rinkoje viešpatauja didelė netvarka: yra vertimų biurų, kurie vertimų kokybei kelia griežtesnius reikalavimus nei numatyti EVS-EN 15038:2007 vertimų standarte. Vertimų biuras „Keelekoda“ taip pat yra vienas iš jų – tik suredaguotas vertimas yra geras vertimas. Tačiau yra vertimų biurų ir agentūrų, kurių kainoraščiuose yra daug įvairių klientus klaidinančių vertimo lygių. Tokiu atveju gali nutikti taip, kad klientas užsako vieno lygio darbą, o vertimų biuras visiškai teisėtai atiduoda jam daug prastesnės kokybės vertimą. Kokybės neužtikrina ir tai, kad vertimų biuras priklauso Estijos vertimų biurų sąjungai.

Ištrauka iš Estijos vertimų biurų sąjungos vertimo užsakymo bendrųjų sąlygų:

3. Vertimų biuro teisės ir pareigos


 1. Užsakant konkretų vertimą, Klientas ir Vertimų biuras susitaria dėl užsakomo vertimo paskirties, darbo išbaigtumo (ar bus atlikta korektūra ir redagavimas) ir termino, taip pat dėl galimų papildomų paslaugų.

 2. Vertimų biuras turi teisę kreiptis į Klientą ir sužinoti, kokia bus vertimo paskirtis, pavyzdžiui:

  1. informacinis vertimas;

  2. publikavimas ir reklaminiai tekstai;

  3. dokumentai (viešieji dokumentai, sandorio pagrindu esantys dokumentai, patentai);

  4. kita, ką vertėjas turi versdamas žinoti.

 3. Jei Klientas naudoja vertimą kita paskirtimi nei Vertimų biurui buvo pranešta, Vertimų biuras neatsako už dėl to patirtą žalą.

 4. Jei Klientas nenurodo Vertimų biurui vertimo paskirties, Vertimų biuras įsipareigoja pasitelkęs savo žinias ir sugebėjimus atlikti geriausios kokybės vertimą. Tokiu atveju manoma, kad Klientas yra užsakęs informacinį vertimą (žr. p. 3.2.1) (vertimų biuro „Keelekoda“ komentaras: taigi tokiu atveju Klientas neturi teisės reikalauti kokybiško vertimo).

 5. Vertimų biuras turi teisę teirautis Kliento apie tekste esančius specifinius terminus bei trumpinius ir gauti iš Kliento informaciją per sutartą laiką. Priešingu atveju Vertimų biuras negali atsakyti už tinkamą tų terminų ir trumpinių vertimą. Specifiniais terminais laikomi tie terminai, kurie kalboje, iš kurios verčiama, nėra plačiai vartojami arba vartojami siauroje srityje ar tik pačioje organizacijoje.

 6. Vertimų biuras įsipareigoja atlikti vertimą pasitelkęs visas savo žinias ir sugebėjimus pagal Tipinių sąlygų 2.2 punktą ir Kliento nurodytą vertimo paskirtį.

 7. Vertimų biuras privalo pabaigti vertimą per sutartą terminą.

 8. Tipinių sąlygų 3.7 punkte nurodyto termino bus laikomasi tuomet, jei Vertimų biurui bus laiku perduota visa vertimui reikalinga medžiaga ir užsakymui įvykdyti reikalinga informacija. Jei klientas neperduoda Vertimų biurui visos vertimui reikalingos medžiagos laiku, vertimu biuras turi teisę vėluoti arba nevykdyti sutartų terminų.


4. Kliento teisės ir pareigos


 1. Klientas turi teisę gauti Vertimų biurui pateikto teksto vertimą sutartu laiku pagal Tipinių sąlygų 2.2 punkto nuostatas ir Kliento pateiktą vertimo paskirtį.

 2. Klientas gali užsakyti išversto teksto pakeitimus. Jei Klientas užsako tik teksto pakeitimus vertime ir parodo verčiamame dokumente vietas, kurias reikia pakeisti, Vertimų biuras išverčia tik nurodytas teksto vietas, o Klientas privalo apmokėti tų vietų vertimą ir kitas su vertimu susijusias išlaidas atitinkamai pagal galiojantį kainoraštį.

 3. Klientas turi teisę pateikti pretenzijas dėl vertimo kokybės per vieną mėnesį po vertimo gavimo, jeigu nesusitarta kitaip. Klientas negali pateikti pretenzijų, jei originalas buvo neįskaitomas (rašytas ranka arba išblukęs) ar dėl kitų priežasčių nesuprantamas. Tokiu atveju galima tik reikalauti pakeitimų pagal Tipinių sąlygų 4.3 punktą.

 4. Klientas turi suvokti, kad svarbu bendradarbiauti su Vertimų biuru, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. Dėl to Klientas stengiasi pagal savo galimybes ir 3.5 punkto nuostatas aktyviai dalyvauti verčiant tekstą ir pareikšti savo nuomonę apie vertimą.


5. Vertimo atidavimas ir Vertimų biuro atsakomybė už vertimo kokybę


 1. Jei Vertimų biuras nespėja pataisyti klaidų per sutartą terminą, Klientas gali nutraukti sutartį arba reikalauti Vertimo biuro sumažinti kainą. Nereikšmingų klaidų atveju Klientas neturi teisės nutraukti sutarties. Klaidos laikomos nereikšmingomis, jei nekeičia teksto prasmės.

 2. Stiliaus ir specifinių terminų pakeitimai, taip pat neišversti trumpiniai nelaikomi vertimo klaidomis, jei Klientas pagal 3.5 punktą nėra pateikęs Vertimų biurui tų terminų ar trumpinių paaiškinimų ar teisingų vertimų.

 3. Vertimų biuras neprisiima atsakomybės už pavadinimų ir adresų transliteraciją iš nelotyniškos abėcėlės ar į ją. Tokiu atveju Klientas gali Vertimų biurui pateikti transliteruotus pavadinimus ir adresus.

 4. Jei Klientas užsako skubų vertimą, dėl laiko stokos Vertimų biuras negali užtikrinti kokybiškumo. Tokiu atveju Vertimų biuras įsipareigoja atlikti vertimą su didžiausiu įmanomu tikslumu ir kruopštumu.

 5. Vertimų biuras neatsako už vertimo klaidas, atsiradusias dėl pradinio teksto klaidų, praleidimų, neaiškumų ar reikšmės trūkumo.

 6. Vertimo paslauga neapima matavimo vienetų ir valiutų perskaičiavimo, jei nesusitariama kitaip.


(Ištraukos pabaiga)

Gavę kainos pasiūlymą būkite budrūs: tarkim, vertimų biuras Jums pasiūlė kokybišką vertimą už tam tikrą kainą, tačiau labai dažnai pasiūlyme nurodoma žemiausio lygio vertimo kaina ir nė žodžio apie tai, kokios kokybės bus pats vertimas. Jei Klientas sutinka su kaina, iš tiesų jis neprieštarauja ir prasčiausio lygio vertimui, todėl visada patikrinkite, kokios kokybės vertimas už nurodytą kainą žadamas. Jei vertimo kokybė nėra aiškiai apibrėžta, vėliau turite teisę atsisakyti mokėti už prastos kokybės vertimą arba netgi reikalauti kompensacijos. Tačiau saugant savo sveikatą paprasčiau sumokėti reikalaujamą sumą ir toliau bendradarbiauti su kokybiškas paslaugas siūlančiais vertimų biurais, – pavyzdžiui, vertimų biuru „Keelekoda“.


Žiūrėti ankstesnę šios interneto svetainės dizaino versiją adresu https://www.keelekoda.ee/oldsite/lit-vertimo-uzsakymas/