Paieška: 

Esate čia: Pradinis puslapis

Vertimų biuras „Keelekoda“ – greitas, efektyvus ir kokybiškas vertimas

į estų, latvių, lietuvių, suomių, švedų, norvegų, danų, olandų, islandų, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, vengrų, ukrainiečių, rusų kalbas ir iš jų.
Dokumentų, prekių aprašymų, pakuočių, katalogų, naudojimo instrukcijų ir kitų dalykinių tekstų vertimas, redagavimas ir maketavimas.

Notaro patvirtintas vertimas, apostilė, dokumentų vertimas, notarinė kopija, patvirtintas vertimas, greitasis vertimas, skubus vertimas Talino centre esančiame vertimų biure arba internetu.

Vertimų biuras „Keelekoda“ yra vienintelis Estijoje vertimų biuras, kur po vienu stogu dirba estų, latvių, lietuvių ir rusų kalbų vertėjai.

Visos vertimo paslaugos vienoje vietoje – miesto centre esantis vertimų biuras veikia be pietų pertraukos:

• vertimas
• redagavimas
• kalbos korektūra
• maketavimas
• leidyba

• spaudinio patikra
• stalinė leidyba (DTP)
• grafinis dizainas
• apipavidalinimas
• lokalizacija

• interneto svetainių dizainas
• spaudinio paruošimas prieš spaudą
• atvirkštinis vertimas
• vertimo įvertinimasNotarinis vertimas


Apostilė – konsulinė pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, atitinkanti pridedamą prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo esantį pavyzdį.
Pažymoje esantys parašas, antspaudas ir ženklas netvirtinami. Apostilės tekstas gali būti išdėstytas oficialia ją išduodančios valstybinės institucijos kalba. Be to, antraštės gali būti pateiktos ir antra kalba.

Plačiau apie notaro patvirtintą vertimą skaitykite čia.


Vertimas


Tekstą, kurį norite išversti, galite siųsti paštu, faksu arba elektroniniu paštu, taip pat perduoti įrašytą elektroninėje duomenų laikmenoje. Galima pateikti rinkmenas su įvairiais plėtiniais. Vertimams naudojame vertimo atminties programą SDL Trados. Ilgus metus kurta duomenų bazė užtikrina vertimo terminologinį ir stilistinį vientisumą, todėl visi darbai atliekami kokybiškai ir per kliento nurodytą terminą.

Plačiau apie vertimą skaitykite čia.


Tekstų redagavimas


Kartais užtenka vos vienos vertimo klaidos, kad vertimas būtų netinkamas naudoti. Redagavimas – tai rengiamo spaudai teksto tikrinimas ir taisymas. Mūsų redaktoriai vertina išverstų tekstų kalbą, stilistinį bei literatūrinį ar techninį lygį, atsižvelgiant į teksto pobūdį, ir daro būtinus, su užsakovais iš anksto suderintus pakeitimus. Redaguojami būtiniausi dalykai – rašyba, skyryba, tarminė fonetika, gramatika ir korektūra. Patikrinami specialūs terminai, ištaisomos terminologijos, stiliaus ir turinio klaidos.

Plačiau apie redagavimą skaitykite čia.


Žiūrėti ankstesnę šios interneto svetainės dizaino versiją adresu https://www.keelekoda.ee/oldsite/lt-vertimu-biuras-estijoje/