Koostöö vabakutseliste tõlkide, tõlkijate ja toimetajatega


Oleme huvitatud koostööst laia silmaringi ja tehnilise taibuga tõlkide, tõlkijate ja toimetajatega, kes on kohusetundlikud ning suudavad ka enda tehtud töödesse kriitiliselt suhtuda.

Palun saatke oma CV koos mõne tõlkenäidisega ning ülevaade tõlgitavatest valdkondadest meie üldaadressile . Teretulnud on kõik keelepaarid, kuid eriti oleme huvitatud läti* ja leedu* keele tõlkijatest.

Kui olete koostööst huvitatud tõlk, tõlkija või toimetaja, siis saatke palun meie üldaadressile oma CV järgmiste andmetega:

 1. nimi ja sünniaasta;

 2. kontaktandmed (elukoht, telefonid, meiliaadress, koduleht);

 3. põhiline tõlkesuund ja lisakeeled;

 4. peamised valdkonnad, millega on seotud tõlkekogemus;

 5. lisage vähemalt kolm tõlkenäidist (nii lähte- kui ka sihtkeel);

 6. kas ja milliseid tõlkemäluprogramme olete kasutanud ja omate;

 7. haridus (ka tõlkimisega mitteseotud koolid ja koolitused);

 8. töökohad, tööülesanded, huvid (ka need, mis ei ole seotud tõlkimisega);

 9. ülevaade oma töögraafikust: millistel aegadel olete kättesaadav ja kui kiiresti tõlgite;

 10. ootused töötasu suhtes;

 11. arveldamise alus: töövõtuleping või arve.

Saadetud tõlkenäidiste alusel otsustame, kas soovime saata Teile proovitöö. Kui jääme proovitööga rahule, siis lepime kokku koostöö üksikasjades ja lisame Teie andmed oma tõlkijate andmebaasi.

Kuna meie tööprotsess on väga bürookeskne, siis eriti oleme huvitatud tõlkijatest ja toimetajatest, kes saavad töötada meie büroos kohapeal paindliku töögraafiku alusel. Kui olete huvitatud täistöökohaga ja tavaajal büroos töötamisest, siis võite saata oma CV ja jääda nö ootelehele. Töökoha vabanemise korral anname sellest eraldi teada.

* Kui Teie emakeel on läti või leedu keel ja soovite oma keeleoskust rakendada, pakume tööd tõlgi, tõlkija, korrektori, konsultandi või tekstisisestajana. Paindlik töösuhe (täis- või osaajatöö, projektilepingud) võimaldab kaasa lüüa ka põhitöö kõrvalt.
Tööpakkumine ei aegu: oleme läti ja leedu keele asjatundjate leidmisest jätkuvalt huvitatud. Loomulikult oleme huvitatud ka vastupidisest variandist, et oskate hästi tõlkida läti või leedu keelest eesti keelde.


Vaata ka kodulehe eelmist kujundust aadressil https://www.keelekoda.ee/oldsite/