vārdnīcas un izziņu materiāli mūsu firmā
post

Paveiktais


... lietošanas instrukcijas, iepakojuma teksti, reklāmas teksti, apkopes norādījumi ...
... izstrādājumu katalogi, rokasgrāmatas, uzstādīšanas norādījumi, mācību materiāli ...
... katalogi preču pasūtīšanai pa pastu, kampaņas materiāli preču pasūtīšanai pa pastu ...
... reklāmas izdruka, izstrādājumu informācijas lapas ...

igauņu, latviešu, lietuviešu, kā arī krievu valodā

atbilstoši nepieciešamībai tikai vienā vai visās četrās valodās

Esam tulkojuši, rediģējuši un maketējuši lietošanas instrukcijas
gan mazām, gan lielām ierīcēm ...
gan vienkāršām, gan sarežģītām iekārtām ...
gan lētiem, gan dārgiem izstrādājumiem ...

Zem katra burta varat apskatīt pastāvīgi pieaugušo ierīču un citu izstrādājumu sarakstu. Materiālus par šiem izstrādājumiem var atrast mūsu SDL Trados tulkojumu atmiņas bāzē un veikto darbu arhīvā. Noklikšķiniet uz jums vēlamā izstrādājuma vai ražotāja sākumburta.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z-Ž


Tāpat atradīsiet zem katra burta dažus piemērus no mūsu tulkotām un maketētam lietošanas instrukcijām. Mazākās instrukcijas var apskatīt divu-trīs, lielākās – līdz pārdesmit lappušu apjomā. Ar visu šeit piedāvāto darbu izpaliekošajām nodaļām, kā arī ar citiem jau nodrukātiem darbiem varat iepazīties mūsu birojā.

post
footer