vārdnīcas un izziņu materiāli mūsu firmā
post

Termiņi


Mēs saprotam un zinām, ko nozīmē darba izpildes termiņš un vienmēr esam to ievērojuši.

Daudzi tulkošanas biroji uzskata par normālu tulkošanas ātrumu 5 lappuses dienā. Turpmāko tulkošanas darbu jau vērtē kā steidzamu. Līdz šim mums nav bijis iemesla nozīmēt papildmaksu par kāda tulkojuma steidzamību, jo kopš firmas pastāvēšanas laika veicām jau iepriekš samaketēto lietošanas instrukciju pielāgošanu, lai nevajadzētu atkārtoti veikt visu darba procesu no sākuma līdz galam. Šodien mēs vispirms lemjam, vai veiksim instrukcijas pielāgošanu, vai tulkosim to. Tulkošanas programmas atmiņa dod iespēju dažkārt vienas dienas laikā iztulkot videokameras lietošanas instrukciju, kura sastāv no 120 lappusēm! Tomēr laiks var būt nepieciešams teksta sagatavošanai (lietojot tulkošanas programmu), ja pasūtītājs ir iesniedzis samaketētu instrukciju PDF faila veidā, nevis vienkārši tekstu. Tomēr papildus samaksu par teksta sagatavošanu mēs nenozīmējam.

post
footer