vārdnīcas un izziņu materiāli mūsu firmā
post post

Tulkošanas pakalpojumi


• Tulkošanas pakalpojumi


• Rakstiskie tulkojumi

• Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu

• Mutiskie tulkojumiTulkošanas pakalpojumi


Keelekoda tulkošanas biroja pakalpojumi tiek veikti atbilstoši Igaunijas standarta EVS-EN 15038:2007 prasībām, lai gan uzņēmuma darbības principi (īpaši kvalitātes prasību jomā) ir stingrāki par minētajā standartā noteiktajiem.

Kvalitatīvu tulkojumu izpildei Keelekoda tulkošanas birojā izmanto mūsdienīgas tehnikas palīglīdzekļus: tulkojumu atmiņas bāzi un dokumentu saglabāšanai, kā arī tulkošanas procesa gaitas paātrināšanai – mūsu datu bāzi.

Keelekoda tulkošanas birojs piedāvā tulkošanas pakalpojumus šādās valodās: igauņu, angļu, lietuviešu, latviešu, norvēģu, poļu, franču, zviedru, vācu, somu, dāņu un krievu valodā. Veicam arī starpnieka lomu, tādējādi pildot tulkojumus dažādās valodu kombinācijās.

Lai plašāk iepazītos ar mūsu biroja piedāvātajiem tulkošanas pakalpojumiem, esam sastādījuši atsevišķas sadaļas par Keelekoda tulkošanas biroja pakalpojumiem, darba gaitu un metodēm.


Keelekoda tulkošanas birojs piedāvā šādus pakalpojumus:


Rakstiskie tulkojumi
Neatkarīgi no vēlamā tulkošanas materiāla (lietošanas instrukcija, reklāmas teksts, ražojuma apraksts utt.), teksts tulkošanai var būt jebkurā formā, uz papīra vai dažādu failu veidos (personiskā datora vai Mac). Tulkojot izmantojam lietojumprogrammatūru SDL Trados ar tajā iekļauto tulkojumu atmiņas bāzi. Gadu gaitā radītā datu bāze garantē vienotu terminu izmantošanu un precīzu tulkojumu. Tādējādi vienmēr klientu nozīmētajā laikā veicam augstas kvalitātes tulkojumus, ar kuriem varam lepoties. Lasiet vēl sadaļā Rakstiskie tulkojumi.


Mutiskie tulkojumi
Svarīgi, lai ikviena pasākuma (sapulces, lietišķas tikšanās, konferences vai citu kolektīvu pasākumu) informācija būtu saprotama un nonāktu līdz klausītājiem pēc iespējas ātri. Lasiet vēl sadaļā Mutiskie tulkojumi.


Tulkojums ar notariālu apliecinājumu
Braucot uz ārzemēm studēt vai kārtot darījumus, arī sakarā ar notikumiem ģimenē var rasties nepieciešamība pēc dokumentu tulkojuma notariālā apliecinājuma. Lasiet vēl sadaļā Tulkojums ar notariālu apliecinājumu.


Apostille apliecinājums
Ārvalstīs izsniegtu dokumentu īstumu pirms to tulkošanas un notāra apliecinājuma ir jāapliecina ar Apostille vai jālegalizē. Lasiet vēl sadaļā Tulkojums ar notariālu apliecinājumu.


Lokalizācija
Lokalizācija ir radošs process, kura laikā tulkojamais materiāls (lietošanas instrukcija, brošūra, kāda ražojuma apraksts) tiek pielāgots mērķa valodas kultūrai, tradīcijām un pastāvošajiem likumiem. Lasiet vēl sadaļā Lokalizācija.


Rediģēšana
Tā ir jūsu uzņēmuma vizītkarte un jebkurā tekstā (reklāmas materiālos, katalogā vai lietišķo tekstu tulkojumos) rediģēšanu jāveic teicami. Rediģēšana ir mūsu darba procesa neatņemama sastāvdaļa. Mūsu tulkošanas birojs izsniedz klientiem tikai rediģētus tulkojumus, kurus rediģējuši attiecīgās nozares speciālisti, kam tulkojuma mērķa valoda ir dzimtā valoda. Lasiet vēl sadaļā Rediģēšana.


Korektūra
Valodas korektūra ir svarīgs darba posms, kura gaitā tiek labotas elementāras drukas un pareizrakstības kļūdas. Lasiet vēl sadaļā Korektūra.Keelekoda tulkošanas birojs ir pilna servisa tulkojumu pakalpojumu uzņēmums. Piedāvājam arī veselu virkni palīgpakalpojumu, kuri padarīs jūsu darbu efektīvāku un ērtāku.

Keelekoda tulkošanas birojs piedāvā šādus tulkošanas pakalpojumus:
• tulkojuma pielāgošana;
• terminoloģijas bāzes izstrāde un pārvalde;
• datorizdevniecības lietojumprogramma (DTP);
• grafiskais dizains;
• tīmekļa lapas dizains;
• maketēšana;
• noformējums;
• valodas un kultūras konsultācijas;
• atpakaļtulkošana;
• iepriekš- un pēcrediģēšana;
• tehniskā teksta sastādīšana (pieraksts);
• terminu izstrāde;
• teksta specifikai atbilstošu valodas terminu ievadīšana tulkojumu atmiņas bāzes sastādīšanai;
• teksta specifikai atbilstošu valodas terminu ievadīšana sagatavojot to kā paralēltekstu;
• cita pakalpojumu sniedzēja veiktu tulkojumu rediģēšana un/vai kāda specifiska teksta rediģēšana.

post post
footer