vārdnīcas un izziņu materiāli mūsu firmā
post

Tulkošanas pakalpojumi: rakstiskie tulkojumi


• Tulkošanas pakalpojumi


• Rakstiskie tulkojumi

• Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu

• Mutiskie tulkojumiRakstiskie tulkojumi


Rakstiskie tulkojumi – tie ir tulkojumi, kuros avota tekstā (tulkošanai iesniegtajā tekstā – mutiski vai rakstiski) izteikto domu atveido mērķa valodā rakstiski. Rakstiskajam tulkojumam jāatbilst mērķa valodas likumiem, tulkojuma pasūtītāja norādījumiem un vēlmēm.

Rakstisko tulkojumu raksturo šādi pamatvārdi: adekvātums, kompaktums (sk. „Klientiem”
–» Padomi klientiem –» Liekās rakstzīmes
) un ticamība. Tas nozīmē, ka vissvarīgākā ir tulkojuma kvalitāte – tai jāatbilst tulkojuma lietošanas mērķiem. Cenšamies vienmēr izpalīdzēt klientiem: ja tulkojums ir steidzams, vienlaikus ar īsu tulkojuma sagatavošanas termiņu ievērojam arī optimālas cenas. Kvalitatīva un ātra tulkojuma nodrošināšanai Keelekoda tulkošanas birojā strādā īpaši sagatavoti tulki, kuru dzimtā valoda ir tulkojuma mērķa valoda. Tulkojot, viņi izmanto mūsdienīgas datortulkošanas programmas, lai pat ļoti apjomīgos tulkojumos nodrošinātu vienotu terminoloģiju. Ja darba izpildes termiņš ir īss, nepieciešamības gadījumā sadalīsim lielāka apjoma darbu starp vairākiem tulkiem. Ja tulkošanai atvēlēts pavisam maz laika, valodas redaktors uzsāk darbu vēl pirms tulkotāja darba pabeigšanas. Arī maketēšanu var uzsākt pirms tulkojuma pilnīgas pabeigšanas. Tomēr kvalitatīvus rezultātus nodrošina tikai secīga šo darba posmu ievērošana. Pēc tulkošanas pabeigšanas turpinās rediģēšana – mūsu darba procesa neatņemama sastāvdaļa. Veicam tikai rediģētus tulkojumus: tas nozīmē, ka neviens tulkojums netiek izsniegts klientam tūdaļ pēc tulkotāja darba.
Rakstiskam tulkojumam bieži nav vajadzības ikreiz pasūtīt visa darba tulkošanu un maketēšanu no sākuma līdz beigām. Ļoti bieži mūsu galvenajā tulkošanas jomā – tehniskajos tulkojumos ir iespējams pielāgot tulkojumu un maketējumu (sk. „Pakalpojumi” –» Tulkojuma un maketējuma pielāgošana), kas tulkojuma pasūtītājam ir izdevīgi, ekonomējot klienta laiku un naudu.
Rakstisku tulkojumu var vienlaikus pasūtīt Keelekoda tulkošanas birojā visās Baltijas valstu valodās un tādējādi saņemsiet daudzvalodu dokumentu parasti viena tulkojuma paredzētajā termiņā.

Ja būsiet apmierināti ar mūsu veikto tulkojumu un arī turpmāk izmantosiet mūsu pakalpojumus, iesakām noslēgt pastāvīgā klienta līgumu, kas nodrošina dažādas priekšrocības.

Rakstiska tulkojuma cenā ir iekļauta valodas korektūra un rediģēšana jeb pasūtītājs vienmēr saņems Keelekoda tulkošanas birojā jau rediģētu tekstu.

Keelekoda tulkošanas birojs nodrošina visu tulkošanai iesniegto materiālu (vai arī tikai cenu aprēķinam iesūtīto dokumentu) informācijas konfidencialitāti.

Rakstiskie tulkojumi – adekvāti, kompakti un ticami tulkojumi no Keelekoda tulkošanas biroja.

post
footer