vārdnīcas un izziņu materiāli mūsu firmā
post

Tulkošanas pakalpojumi: Mutiskie tulkojumi


• Tulkošanas pakalpojumi


• Rakstiskie tulkojumi

• Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu

• Mutiskie tulkojumiMutiskie tulkojumi


Mutisko tulkojumu veicējus dēvē par tulkiem. Rakstisko tulkojumu darba veicējus sauc par tulkotājiem.
Atšķirībā no rakstiskiem tulkojumiem mutiskās tulkošanas laikā tulks atstāsta teikto citā valodā pēc iespējas dabiski un plūstošā tempā, atveidojot runātāja toni un noskaņu.
Mutiskos tulkojumus pielieto dažādos starptautiskos pasākumos: semināros, konferencēs
u. c., kur piedalās dažādās valodās runājoši pārstāvji. Neviens tulks nevar būt kompetents visās nozarēs, tāpēc pasūtītājam vismaz 2–3 darbdienas pirms gaidāmā starptautiskā pasākuma jāiesniedz palīgmateriālus ar lietojamo terminoloģiju un pasākuma tematisko saturu. Apjomā lielāku noteiktas tematikas lekciju un konferences tekstu ieteicams iesniegt tulkam (attiecīgās nozares specifisko terminu apgūšanai) visvēlākais 5 dienas pirms pasākuma. Tādā veidā tulks nodrošinās labāku sava izpildījuma kvalitāti, jo paspēs iepazīties ar gaidāmo referātu tēmām, lietotiem jēdzieniem, runātāju valodas īpatnībām un citiem būtiskiem aspektiem.


Mutisko tulkojumu veidi: secīgā (konsekutīvā) tulkošana, sinhronā tulkošana un tulkošana čukstus


Trīs augšminētie mutisko tulkojumu veidi ir visplašāk lietojami.

Secīgo tulkošanu izmanto galvenokārt pārrunu laikā. Secīgās tulkošanas laikā tulks noklausās runātāja fragmentu vienā valodā un pēc tam atveido to mērķa valodā. Lektors un tulks runā pārmaiņus.

Sinhronās tulkošanas laikā tulks runā ar lektoru praktiski vienlaicīgi īpašā tulka kabīnē vai šim nolūkam aprīkotā telpā un tulkotais teksts sasniedz klausītājus gandrīz vienlaikus
ar lektora runāto. Sinhronai tulkošanai nākas lietot atbilstošu tehniku (mikrofonu,
austiņas u. c.). Bieži sinhrono tulkošanu veic tulku pāris. (Daudzi sinhronie tulki nemēdz tulkot vienatnē.) Pasākumiem, kuri ilgst vairāk par četrām stundām, noteikti ir nepieciešami divi tulki, lai periodiski dotu iespēju vienam atpūsties. Sinhronā tulkošana ir ļoti nogurdinoša; šī darba veikšanai ir nepieciešamas pastāvīgas koncentrēšanās spējas un māka strādāt nereti maksimālā sasprindzinājumā. Tulks, kas tieši netulko (veicot sinhrono tulkošanu pārī), klausās tekstu un palīdz kolēģim, atzīmējot sarežģītākos runas momentus (vārdus, gadu skaitļus vai citus numurus). Nepieciešamības gadījumā viņš ir gatavs tūdaļ pārņemt tulkošanu.

Tulkošanu čukstus zināmā mērā var ierindot blakus sinhronai tulkošanai. Šādu tulkošanas veidu pielieto pasākumos, kuros ir tikai daži darba valodas nepratēji. Tulkojot čukstus, tulks sēž klausītājam blakus un čukstus atveido runātāja tekstu citā valodā.

Keelekoda tulkošanas birojs piedāvā mutiskās tulkošanas pakalpojumus galvenokārt Baltijas valstu valodās.

post
footer