vārdnīcas un izziņu materiāli mūsu firmā
post

Pakalpojumi – izdevējdarbība


• Tulkošana
• Korektūra
• Rediģēšana
• Maketēšana
• Korektūra pirms izdrukas
• Pirmsdrukas sagatavošanas darbi


• Izdevējdarbība
• OCR jeb teksta atpazīšana
• Lokalizācija
• Tulkojuma pielāgošana
• Arhivēšana
• Tulkojuma kvalitātes novērtēšanaIzdevējdarbība


Ar izdevējdarbību ir saistīta iespieddarbu (grāmatu, laikrakstu, žurnālu, brošūru utt.) izdošana. Elektroniskie izdevumi nosaka grāmatu, laikrakstu u.c. periodikas izdošanu elektroniskā veidā, piemēram, tīmeklī vai informācijas datu lietotājam.

Izdevējdarbības procesu raksturo iespieddarbu iespiešana, kas attiecīgi sastāv no diviem posmiem: iepriekšsagatavošana (pre-press) un iespiešana (press).

Izdevējdarbība ietver iespieddarbu izdošanas sagatavošanas darbus (piemēram, tekstu sastādīšana, tulkošana), tekstu rediģēšanu, maketēšanu, māksliniecisko noformēšanu u. c. priekšdarbus pirms iespiešanas un iespieddarbu izplatīšanas.

Mūsdienās blakus jau ierastajiem izdevējdarbības veidiem ir pievienojusies kompaktā formāta (elektroniskā) jeb datorizdevniecība (desktop publishing, DTP), kurā programmatūras risinājumi (piemēram, InDesign, QuarkXPress) tiek atveidoti (izmantojot izdevējmateriālu) grafiskā veidā jeb tiek sagatavoti iespiešanai ar datoru. Augšminētais apraksts ievērojami atvieglo un paātrina tādu darbību veikšanu kā fontu lietošana, teksta izlīdzināšana, attēlu vai grafiku pievienošana u. c. Gatavo materiālu var kaut vai tūdaļ izdrukāt ar lāzerprinteri vai veikt korektūru pirms iespiešanas tipogrāfijā. Datorizdevniecība ir ļoti ērts risinājums piemēram, katalogu, reklāmas un tamlīdzīgu materiālu sagatavošanā.

Keelekoda tulkošanas birojs piedāvā kvalitatīvus, izrediģētus visu iespiešanas priekšdarbu posmus, sākot ar iespiešanai paredzētā teksta sagatavošanas darbiem (tulkojumu, rediģēšanu) līdz maketa sagatavošanai un tā izdrukai. Dodam priekšroku visu šo darbu kopumam, jo tikai tādā veidā varam nodrošināt pilnīgu atbildību un izdrukas kvalitāti.

Keelekoda tulkošanas birojs ir izdevis lietošanas instrukcijas, reklāmas materiālus, ražojumu aprakstus, brošūras – sk. sadaļā „Paveiktais”.
Keelekoda tulkošanas birojam ir ilggadīga pieredze datorizdevniecībā: pasta tirdzniecības uzņēmumu katalogu, ražojumu aprakstu, reklāmas u.c. materiālu izveidē.

Varat iesniegt Keelekoda tulkošanas birojā sākotnējo materiālu elektroniskā veidā (kā PDF failu) vai jau samaketētu failu. Tāpat tiek gaidīti jebkādas sākumformas varianti, no kuriem var radoši izveidot nepieciešamo iespiedmateriālu. Keelekoda tulkošanas birojā varat pasūtīt iespieddarbus mazas tirāžas sīkai izdrukai, kā arī apjomīgiem katalogiem.
Pilna servisa tulkošanas pakalpojumu biroja darba mērķis ir garantēt mūsu klientiem īsā laikā un kvalitatīvi paveikt visus ar izdevējdarbību saistītos pasūtījumus, turklāt visu darbu spektrs tiek veikts vienā vietā – tādējādi stimulējot mūsu darbinieku atbildības sajūtu ikvienā darba procesa posmā.

Ja jums ir nepieciešamība izdot katalogu, kāda ražojuma aprakstu vai reklāmas materiālu, jautājiet mūsu cenas piedāvājumu. Cenas piedāvājums ir bezmaksas un neuzliek jums nekādus pienākumus.

Visi izdevējdarbības pakalpojumi vienā vietā – Keelekoda tulkošanas birojā!

post
footer