ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Tjänster – korrekturläsning före tryckning


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitetTryckkorrektur – Korrekturläsning före tryckning


Detta är den viktigaste etappen som säkrar att trycksaken blir felfri. Personen som läser tryckkorrektur har det största ansvaret.

post
footer