ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Tjänster – textgranskning


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitetTextgranskning


Det är en oskiljaktig del av vår arbetsprocess.
Vi levererar endast granskade översättningar, dvs att ingen order levereras direkt efter översättning. Två personer hjälper översättaren att uppnå ett felfritt resultat: den första rättar eventuella fel före layout och den andra läser sista korrektur innan dokumentet går i tryck.

post
footer