ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Priser


Priset på en översättning beror på textens ämne, leveranstiden, syftet med översättningen, kraven på översättningen, källmaterialets filformat. Därför ber vi att skicka materialet som ska översättas till vår allmänna adress för att få prisoffert och förslag om leveranstid.

Alla material som blir skickade till oss behandlas med sekretess och vi använder dem bara
för offertläggning och eventuellt översättning. Vi föredrar att leverera textgranskade översättningar och även layouta dem själva, dvs ta fullt ansvar för vårt arbete.

post
footer