ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Tjänster – omarbetande


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitetOmarbetande


Med de ursprungliga materialet som underlag kan vi skapa ett nytt eller förkortat dokument om kunden önskar det. Till exempel bruksanvisningen för en förbättrad produkt är ofta till en stor del identisk med bruksanvisningen av den gamla modellen. Kunderna är nöjda med möjligheten att bara betala för översättning och layout av den ändrade delen.

post
footer