ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Tjänster – lokalisering


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitetLokalisering


Lokalisering betyder att kataloger, reklamtexter, mjukvara, webbsidor osv blir översatta på det sättet att texten är förståelig i den lokala kulturen. Lokalisering har blivit särskilt aktuell i samband med att näringslivet globaliseras snabbt och gränserna suddas ut. Det kan hända att en hänvisning i reklamtexten som påminner tyskarna om deras barndoms älsklingssång säger inget till esterna. En bra lokaliserare är insatt i källkulturen och kan hitta något som har liknande effekt eller betydelse i den lokala kulturen.

post
footer