ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Tjänster – layout


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitetLayout


Vi arbetar med både PC och Mac och använder alla populära layoutprogram. Vi levererar översättningen som en layoutfil i önskat format eller en layoutad pdf-fil.

post
footer