ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Fullservice översättningsbyrå Keelekoda


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitet


Vi är en översättningsbyrå som erbjuder full service, men vi tar gärna även order av enskilda etapper: översättning, korrekturläsning, textgranskning, layout, tryckkorrektur, tryckförberedelse, publicering. Det är dock bäst om kunden beställer full service eller etapperna från översättning till tryckkorrektur, för då kan vi ta fullt ansvar för slutresultatet.

Vi lokaliserar gärna diverse produktlitteratur, t ex bruksanvisningar, serviceanvisningar, installationsanvisningar, produktkataloger, postorderkataloger, manualer, reklambroschyrer, postorderkampanjer, produktdatablad ...

Våra översättningar är användbara och pålitliga, eftersom hos oss arbetar ester, letter, litauer och ryssar tillsammans på ett kontor, vilket är ytterst sällsynt i de baltiska länderna. Därför har vi alltid en konkret person som är ansvarig för översättningen och ansvaret för slutresultatets kvalitet sprids inte mellan anonyma distansarbetare.

post
footer