ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Tjänster – förberedelser för tryckning


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitetFörberedelser för tryckning


Vi levererar filerna enligt tryckeriets krav.

post
footer