ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Tjänster – bedömning av översättningens kvalitet


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitetBedömning av översättningens kvalitet


Det finns många diverse företag och enskilda översättare som erbjuder översättning i Estland.

Vem är bäst för mig?
Vilket företag har rätt kvalitet/pris?
Får jag en felfri översättning?
Varför vill den ena ha så mycket för sitt arbete och den andra så litet?

Sådana frågor uppstår alltid när man behöver översättningar. Vi kan hjälpa dig att hitta en lämplig översättningsbyrå. I bedömningen påpekar vi antingen bara grova översättningsfel eller också brister i återgivning av finare nyanser. Vi vågar rekommendera andra byråer som kan ha bättre kunskaper och mer erfarenhet inom det aktuella området än vi har.

post
footer