ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Tjänster – arkivering


• Översättning
• Korrekturläsning
• Textgranskning
• Layout
• Korrekturläsning före tryckning
• Förberedelser för tryckning


• Publicering
• OCR-textidentifiering
• Lokalisering
• Omarbetande
• Arkivering
• Bedömning av översättningens kvalitetArkivering


Vi lagrar alla utförda arbeten i vår server.
Om extra exemplar behövs senare, kan man snabbt hitta filerna för att trycka dem eller skicka som pdf-filer. När en ny modell lanseras, är det möjligt att uppdatera den gamla modellens bruksanvisning med låg kostnad, även om den blev översatt för flera år sedan.

post
footer