ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Utförda arbeten: exempel på bruksanvisningar


... bruksanvisningar, förpackningstexter, reklamtexter, serviceanvisningar, handböcker ...
... produktkataloger, installationsanvisningar, postorderkataloger, monteringsanvisningar ...
... utbildningsmaterial, reklambroschyrer, postorderkampanjer, produktdatablad ...

estniska, lettiska, litauiska och ryska

antingen på ett språk eller alla fyra, allt efter behov

Vi har översatt, redigerat och layoutat bruksanvisningar till
både små och stora maskiner ...
både enkla och avancerade apparater ...
både billiga och dyra produkter ...

Under varje bokstav finns en lista över maskiner, apparater och övriga produkter som vi har material om i vårt SDL Trados översättningsminne eller vår arkiv.
Om du är intresserad av en bestämd produkt eller tillverkare, klicka på bokstaven som produktens eller tillverkarens namn börjar med.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å-Ä-Ö


Under varje bokstav kan man även se exempel på bruksanvisningar som vi har översatt och layoutat. Vi har utställt 2–3 sidor av de kortare och upp till 20 sidor av de längre texterna. Kontakta vårt kontor för att se övriga delar av de utställda arbeten eller övriga trycksaker.

post
footer