ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

Sidkarta


•  Startsida
•  Sidkarta (xml)

•  Tjänster
›   Fullservice översättningsbyrå
›   Översättningstjänster
»    Översättningstjänster
»    Skriftlig översättning
»    Vidimerad översättning; översättning och vidimering hos notarius publicus
»    Muntlig översättning
›   Översättning
»    Högkvalitativ översättning
»    Översättning till estniska
»    Översättning till lettiska
»    Översättning till litauiska
»    Översättning till ryska
›   Korrekturläsning
›   Textgranskning
›   Layout
›   Tryckkorrektur – korrekturläsning före tryckning
›   Förberedelser för tryckning
›   Publicering
›   OCR-textidentifiering
›   Lokalisering
›   Omarbetande
›   Arkivering
›   Bedömning av översättningens kvalitet

•  För kunden
›   Hur man beställer
»    Översättningssida
»    Myter om översättning
»    Vad översättningsbyrån behöver veta
»    Sparade bokstäver
›   Priser
›   Varför välja oss?
›   Leveranstider
›   Arbetsprocess

•  Utförda arbeten
›   A ... Ö

•  Samarbete
›   Samarbete med reklambyråer och översättningsbyråer
›   Samarbete med frilansande tolkar, översättare och textgranskare

•  Kontakta oss

post
footer