ordböcker och referensverk i vårt kontor
post

ArbetsprocessSÅ KOMMER EN FLERSPRÅKIG BRUKSANVISNING TILL


KÄLLDOKUMENTET

arrow arrow

FÖRBEREDELSE AV TEXTEN FÖR ÖVERSÄTTNING

SKANNING AV RITNINGARNA, FÖRBEREDELSE AV DET ILLUSTRATIVA MATERIALET

arrow arrow arrow arrow

ÖVERSÄTTNING TILL ESTNISKA

ÖVERSÄTTNING TILL LETTISKA

ÖVERSÄTTNING TILL LITAUISKA

ÖVERSÄTTNING TILL RYSKA

arrow arrow arrow arrow

KORREKTURLÄSNING OCH GRANSKNING AV ÖVERSÄTTNINGEN TILL ESTNISKA

KORREKTURLÄSNING OCH GRANSKNING AV ÖVERSÄTTNINGEN TILL LETTISKA

KORREKTURLÄSNING OCH GRANSKNING AV ÖVERSÄTTNINGEN TILL LITAUISKA

KORREKTURLÄSNING OCH GRANSKNING AV ÖVERSÄTTNINGEN TILL RYSKA

arrow arrow arrow arrow

SISTA KORREKTURTURLÄSNING AV ALLA ÖVERSÄTTNINGAR FÖRE LAYOUT OCH HARMONISERING AV TEXTEN PÅ OLIKA SPRÅK

arrow arrow arrow arrow arrow

LAYOUT
ESTNISKA + LETTISKA + LITAUISKA + RYSKA

arrow arrow

1:a korrektur om det INTE är bråttom ...

2:a korrektur om det ÄR bråttom ...

arrow arrow arrow arrow arrow

ESTNISKA

LETTISKA

LITAUISKA

RYSKA

ESTNISKA

LETTISKA

LITAUISKA

RYSKA

arrow arrow arrow arrow arrow

TILLBAKA TILL LAYOUTAREN FÖR ATT INFÖRA RÄTTELSERNA

arrow

KONTROLL AV RÄTTELSER

ESTNISKA

LETTISKA

LITAUISKA

RYSKA

arrow

OM DET FINNS TID, SKRIVER MAN UT ETT EXEMPLAR SOM FÅR LIGGA 1-4 VECKOR OCH SEDAN KORREKTURLÄSES EN GÅNG TILL

arrow

VID BEHOV TILLBAKA TILL LAYOUTAREN FÖR ATT INFÖRA RÄTTELSERNA

arrow
arrow

KONTROLL AV SISTA RÄTTELSER

ESTNISKA

LETTISKA

LITAUISKA

RYSKA

arrow

TRYCKFÖRBEREDELSE OCH TRYCKNING

arrow

FÄRDIG ENSPRÅKIG ELLER FLERSPRÅKIG BRUKSANVISNING

post
footer