ordböcker och referensverk i vårt kontor
post ordböcker post
footer
post

Introduktion på svenska

Fullservice översättningsbyrå Keelekoda, översättning - estniska, lettiska, litauiska


Vi är en översättningsbyrå som erbjuder full service, men vi tar gärna även order av enskilda etapper: översättare, korrekturläsning, textgranskning, layout, tryckkorrektur, tryckförberedelse, publicering. Det är dock bäst om kunden beställer full service eller etapperna från översättare till tryckkorrektur, för då kan vi ta fullt ansvar för slutresultatet.

Bruksanvisningar, förpackningstexter på estniska, reklamtexter, serviceanvisningar på svenska, handböcker, produktkataloger, installationsanvisningar på engelska, postorderkataloger, monteringsanvisningar, utbildningsmaterial, reklambroschyrer på finska, postorderkampanjer, produktdatablad på estniska, lettiska, litauiska, ryska, svenska, finska, engelska, franska, danska, norska.

post


Översättning

svenska-estniska översättning
svenska-lettiska översättning
svenska-litauiska översättning
svenska-ryska översättning
svenska-engelska översättning
svenska-norska översättning
finska-estniska översättning
finska-lettiska översättning
finska-litauiska översättning
finska-ryska översättning
finska-engelska översättning
finska-norska översättning


Tolkning

lettiska-estniska tolkning
lettiska-finska tolkning
lettiska-litauiska tolkning
lettiska-ryska tolkning
lettiska-svenska tolkning
lettiska-norska tolkning
litauiska-svenska tolkning
litauiska-lettiska tolkning
litauiska-finska tolkning
litauiska-ryska tolkning
litauiska-engelska tolkning
litauiska-norska tolkning


Översättare

engelska-estniska översättare
engelska-lettiska översättare
engelska-litauiska översättare
engelska-ryska översättare
engelska-svenska översättare
engelska-norska översättare
estniska-svenska översättare
estniska-lettiska översättare
estniska-litauiska översättare
estniska-ryska översättare
estniska-engelska översättare
estniska-norska översättare

post
footer