mūsų biure esantys žodynai ir mokslinė literatūra
post post

Vertimo paslaugos: notarinis vertimas


• Vertimo paslaugos


• Vertimas raštu

• Vertimas žodžiu

• Notarinis vertimas – vertėjo parašo notarinis patvirtinimasNotarinis vertimas – vertėjo parašo notarinis patvirtinimas


Apostilė – konsulinė pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, atitinkanti pridedamą prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo esantį pavyzdį.

Pažymoje esantys parašas, antspaudas ir ženklas netvirtinami. Apostilės tekstas gali būti išdėstytas oficialia ją išduodančios valstybinės institucijos kalba. Be to, antraštės gali būti pateiktos ir antra kalba. Pavadinimas APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) turi būti rašomas prancūzų kalba.

Apostilė yra patvirtinimo patvirtinimas. Apostile galima tvirtinti tiek originalą, tiek ir prieš tai notaro patvirtintą originalo kopiją. Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Sutarties šalys, ratifikavusios konvenciją, privalo turėti registrą arba kartoteką, kurioje daromi įrašai apie išduotas pažymas, nurodant pažymos eilės numerį ir išdavimo datą; dokumentą pasirašiusio asmens pavardę ir pareigas, o nepasirašytuose dokumentuose – antspaudą arba ženklą uždėjusią valstybinę instituciją. Bet kurio suinteresuotojo asmens prašymu valstybinė institucija, kuri išdavė pažymą, privalo patvirtinti, ar pažymoje esantys įrašai atitinka registro arba kartotekos duomenis.

Apostilę išduoda šalies (federacinėje valstybėje – federacijos subjekto) institucija (žemės, kantono kanceliarija), valstybės pareigūnas (pvz., konsulinis pareigūnas), tarnautojas, taip pat privatus asmuo (pvz., notaras). Už apostilės išdavimą imama rinkliava. Pažyma išduodama pasirašiusiojo arba kiekvieno asmens, kuriam priklauso dokumentas, prašymu. Lietuvoje – Užsienio reikalų ministerija (Konsulinis departamentas), LR URM pavaldžios diplomatinės atstovybės bei konsulinės įstaigos.

Važiuojant mokytis į užsienį, tvarkant verslo reikalus ar dėl šeimyninių priežasčių gali prireikti, kad notaras patvirtintų dokumentus (gimimo, santuokos ar mirties liudijimą, testamentą, bendro lavinimo mokyklos baigimo pažymėjimą, diplomą, sutartį, pažymėjimą arba išrašą iš juridinių asmenų registro) išvertusio vertėjo parašą. Vertimo biure „Keelekoda“ galima užsakyti ir šią paslaugą.

Kad vertėjo parašą patvirtintų notaras, turi būti pateiktas originalus dokumentas, nes dokumento kopijos nepakanka. Jeigu reikia skubaus vertimo, taupydami laiką į mūsų vertimo biurą elektroniniu paštu galite atsiųsti dokumento kopiją ir mes iš karto galėsime pradėti versti Jūsų dokumentą. Kai tik gausime registruotu arba pasiuntinių paštu atsiųstus dokumentų originalus, dokumentai jau bus išversti ir tereikės notaro patvirtinimo.

Vertimą su notaru patvirtintu vertėjo parašu ir originalų dokumentą galime išsiųsti pasiuntinių paštu, todėl Jums net nereikės apsilankyti mūsų biure.

Paprastai kartu su notaro patvirtinimu dokumentų vertimas užtrunka dvi–tris darbo dienas, tačiau ypatingais atvejais galimi ir trumpesni terminai. Per labai trumpą laiką vertimų biure „Keelekoda“ bus atlikti vertimai į estų, latvių, rusų ir anglų kalbas – nedidelių dokumentų vertimas į šias kalbas gali būti atliktas tą pačią arba kitą dieną. Vis tik prašome atkreipti dėmesį, kad notaras nepatvirtins vertėjo parašo tol, kol nebus pateikti originalūs dokumentai.

Kad notaras patvirtintų dokumentą vertusio vertėjo parašą, dokumento originalas turi būti teisingai įformintas – ant dokumento turi būti jį išdavusios įstaigos antspaudas (jeigu dokumentas yra atspausdintas ant įmonės blanko, užtenka parašo), dokumentą išdavusio asmens parašas (jeigu dokumentas yra kelių puslapių, parašai ir antspaudai turi būti ant kiekvieno puslapio) ir išdavimo data. Taip pat dokumente negali būti nepasirašytų pataisymų. Originalus dokumentas yra taip pat ir notaro arba dokumentą išdavusios įmonės antspaudu patvirtinta dokumento kopija arba nuorašas, pavyzdžiui, universiteto pakartotinai išduotas diplomas, su specialia žyma „Dublikatas“.

Vertimas su notaro patvirtintu vertėjo parašu yra susegamas kartu su originaliu dokumentu. Jeigu norite dokumentą toliau naudoti, notaras gali paruošti originalaus dokumento kopiją, kurią jis patvirtins ir susegs su vertimu. Tokiu atveju papildomai reikės sumokėti už notarinių veiksmų atlikimą t.y. nuorašą ir jo patvirtinimą.

Lietuvoje apostilę išduoda ir dokumentus legalizuoja Užsienio reikalų ministerija (Konsulinis departamentas), LR URM pavaldžios diplomatinės atstovybės bei konsulinės įstaigos. Daugiau informacijos šia tema rasite čia: Konsulinis dokumentų legalizavimas.
Estijoje dokumentus apostile patvirtina arba legalizuoja Teisingumo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Socialinių reikalų ministerija ir Užsienio reikalų ministerija. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, šias paslaugas teikia Užsienio ministerijos konsulinis skyrius (Ryga, Elizabetes iela 57, I aukštas).
Apie dokumentų patvirtinimą apostile ir legalizavimą galite pasiskaityti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.just.ee. Dokumentų nereikia patvirtinti apostile arba legalizuoti, jeigu jie yra skirti Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Rusijai arba Ukrainai. Taip pat nereikia patvirtinti apostile arba legalizuoti paso vertimo.
Jeigu norite, arba jeigu vertimo reikia greitai, vertimų biuras „Keelekoda“ pasirūpins dokumentų patvirtinimu apostile notaru arba jų legalizavimu.
Vertimų biure „Keelekoda“ galite užsisakyti ir vertimų biuro antspaudu patvirtintą vertimą.

Kadangi notaro užmokestis yra gana didelis, vertimų biuras „Keelekoda“ prieš užsakant vertimą rekomenduoja sužinoti, ar būtinai reikia notaro patvirtinto vertimo, o gal ar užtekų vertimų biuro patvirtinto vertimo. Ar jums reikia notarinio vertimo, rekomenduojame raštu paklausti įmonės, kuriai bus pateikti dokumentai arba vertimas, nes dažnai atsitinka taip, kad vertimo užsakovas sumoka už dokumento patvirtinimą apostile, tačiau vėliau paaiškėja, kad apostilės iš viso nereikėjo. Dažnai pakanka, kad išverstas dokumentas būtų patvirtintas tik vertimų biuro antspaudu.

post post
footer