mūsų biure esantys žodynai ir mokslinė literatūra
post post post

Paslaugos – korektūra, korektūros ženklai


• Vertimas
• Korektūra
• Redagavimas
• Maketavimas
• Korektūra prieš spausdinimą
• Leidinių ruošimas spaudai


• Leidybinė veikla
• OCR arba teksto atpažinimas
• Lokalizavimas
• Pritaikymas
• Archyvavimas
• Vertimo įvertinimasKorektūra


Spausdinti skirto teksto korektūra yra vienas iš kokybiško vertimo svarbiausių etapų. Žinomas korektūros klaidos pavyzdys – palinkėjimai gimtadienio proga Stalinui - užuot palinkėjus „Ilgų ilgų metų“, laikraštis išspausdino „Ilgų ligų metų“.
Korektorius privalo suvokti darbo visumą, suprasti teksto struktūrą, kad galėtų taikyti leidinių rengimo vadove nustatytas taisykles.

Korektorius taiso klaidas lygindamas rankraštį ir korektūrą. Jis tikrina, sulygina originalus ir rankraštį su surinktu spaustuvėje ar parašytu kompiuteriu tekstu, taiso redaktoriaus praleistas gramatikos ir stiliaus klaidas, skyrybos ženklus. Tekste sužymi gramatikos, tipografines ir kitas klaidos. Kiekviena klaida žymima ir taisoma naudojant sutartinius korektūros ženklus (žr. toliau nurodytą lentelę). Klaidos nurodomos ir taisomos tekste
bei korektūros paraštėse (dešinėje paraštėje, jei klaida teksto dešinėje pusėje, ir kairėje paraštėje – jei klaida teksto kairėje pusėje). Pataisos turi būti nurodytos aiškiai ir įskaitomai, nes spaustuvės darbuotojai gali nemokėti kalbos, kuria parašytas tekstas.


Korektūros ženklai


Taisymo pobūdis

Pakeitimų žymėjimas tekste

Paraštėje


1. Vieno ženklo pakeitimas kitu

Vieno ženklo pakeitimas kitu

2. Dviejų ar daugiau ženklų pakeitimas

Dviejų ar daugiau ženklų pakeitimas

3. Papildyti praleidimą

Papildyti praleidimą

4. Įterpti praleistą eilutę

Įterpti praleistą eilutę

5. Nereikalingai raidei ar tekstui išbraukti vartojamas specialus ženklas

Nereikalingai raidei ar tekstui išbraukti vartojamas specialus ženklas

6. Sukeisti raides ar žodžius

Sukeisti raides ar žodžius

7. Perkelti žodį į kitą vietą

Perkelti žodį į kitą vietą

8. Pakeisti žodžių tvarką

Pakeisti žodžių tvarką

9. Sukeisti eilutes

Sukeisti eilutes

10. Sujungti

Sujungti

11. Atskirti

Atskirti

12. Sumažinti tarpą tarp eilučių

Sumažinti tarpą tarp eilučių

Paraštėje nerašoma


13. Padidinti tarpą tarp eilučių

Padidinti tarpą tarp eilučių

Paraštėje nerašoma


14. Padaryti naują pastraipą

Padaryti naują pastraipą

15. Panaikinti pastraipą

Panaikinti pastraipą

16. Šrifto nurodymai


kursyvas
kursyvas.gif juodas
juodas.gif
pusjuodis
pusjuodis.gif retintas
retintas.gif
vieno ženklo pakeitimas kitu

17. Panaikinti retinimą

vieno ženklo pakeitimas kitu

18. Panaikinti išbraukimą

Panaikinti išbraukimą

19. Reikalinga mažoji raidė

Reikalinga mažoji raidė

20. Reikalinga didžioji raidė

Reikalinga didžioji raidė

21. Apversti raidę

Apversti raidę
post post post
footer