vārdnīcas un izziņu materiāli mūsu firmā
post

Pakalpojumi – korektūra pirms izdrukas


• Tulkošana
• Korektūra
• Rediģēšana
• Maketēšana
• Korektūra pirms izdrukas
• Pirmsdrukas sagatavošanas darbi


• Izdevējdarbība
• OCR jeb teksta atpazīšana
• Lokalizācija
• Tulkojuma pielāgošana
• Arhivēšana
• Tulkojuma kvalitātes novērtēšanaKorektūra pirms izdrukas


Tas ir vissvarīgākais posms ceļā uz izdruku bez kļūdām; vislielāko atbildību nākas uzņemties korektūras lasītājam. Korektūra pirms izdrukas ietver vēlreizēju tulkojuma teksta salīdzināšanu ar avota tekstu un pēdējo labojumu, kā arī varbūtējo papildinājumu veikšanu. Korektūrā pirms izdrukas ir iekļauta arī teksta tehniskā apdare (atstarpes, pieturas zīmes, starprindu intervāls, rakstības veids utt.) un izdrukā esošu attēlu un zīmējumu pārbaude (piem., uzrakstu atbilstība zem attēliem, kā arī zīmējumu un grafiku pareizība) un labojumi.

Kvalitatīvu galīgo rezultātu jeb izdruku bez kļūdām nodrošina tulkotāju, redaktoru un korektoru rūpīgi koordinētā sadarbība. Lai gan daudzi tulkotāji ir arī labi redaktori, Keelekoda tulkošanas birojs nekad neizsniedz darbu, kuru ir tulkojis un rediģējis viens un tas pats speciālists. Paša tulkotu tekstu ir grūti novērtēt pat tulkiem ar bagātu pieredzi. Pēc maketēšanas mūsu pieredzējušie redaktori rediģē tekstu pirms izdrukas, lai pasūtītājs saņemtu viņa cienīgu darbu.

Pilna servisa tulkošanas pakalpojumu birojs Keelekoda kopā ar maketēšanu piedāvā arī korektūru pirms izdrukas, kas ir jau ietverta maketēšanas cenā, lai gan nereti tulkošanas pakalpojumu sniedzējs izlaiž šo svarīgo darba posmu, tādējādi ietaupot līdzekļus vai arī viņam vispār nav pieredzējušu speciālistu korektūru lasīšanai pirms izdrukas. Atteikšanās no darba pirmsdrukas korektūras nav visai prātīgs lēmums: arī tad, kad teksts pirms maketēšanas ir bijis korektūrā un rūpīgi izrediģēts, maketēšanas laikā tekstā var ielavīties kāda tehniska kļūda. Vienkāršs piemērs: maketēšanas procesā var tikt pārvietota kaut vai vārda pārnešana jaunā rindā: tas kārtīgi noformētā tekstā nav pieļaujams. Kaut vai tāpēc pirms tulkojuma nosūtīšanas izdrukai samaketētu tekstu ir kārtīgi jāpārskata, lai vēlāk lielā apjomā iznākušā reprezentablā brošūrā acīs nekristu kāda nejauša, gluži muļķīga kļūda.

Citreiz maketēšanas gaitā var tikt samainīti attēli vai paraksti zem tiem. Arī pēdējā gadījumā būs ļoti žēl, ja to pamanīsiet jau pēc darba izdrukas.

Papildu iespējamām maketēšanas gaitā jau atrastajām kļūdām, tekstā pirms izdrukas nereti tiek ievērotas līdz šim vēl neizlabotas kļūdas. Noteikta veida kļūdas nemaketētā tekstā diemžēl nav iespējams ievērot, lai cik prasmīgs nebūtu valodas redaktors vai korektors. Šādas kļūdas „duras acīs” tikai lasot pirmsdrukas korektūru, salīdzinot samaketēto tulkojumu ar darba oriģinālu.

Keelekoda tulkošanas birojs – izdrukas darbi bez kļūdām.

post
footer