sanakirjat ja hakuteokset toimistossamme
post post

Käännöspalvelut


• Käännöspalvelut


• Kirjalliset käännökset

• Notaarin vahvistama käännös (virallinen käännös)

• TulkkausKäännöspalvelut


Keelekoda noudattaa käännöspalvelujen osoittamisessa virolaiseen standardiin EVS-EN 15038:2007 sisältyviä vaatimuksia, joskin osa toimistossamme noudatettavista laatuvaatimuksista on standardia korkeampia.

Keelekoda käyttää laadukkaiden käännöspalveluiden tarjoamiseen myös erilaisia teknisiä apuvälineitä, kuten käännösmuistia sekä asiakirjahallintaa ja työprosessia tehostavaa tietokantaa.

Keelekoda tarjoaa käännöspalveluita seuraavilla kielillä: viro, englanti, liettua, latvia, norja, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska ja venäjä. Lisäksi myös välitämme käännöspalveluja kaikkina mahdollisina kielipareina.

Esittelemme käännöspalvelumme ja työskentelytapamme omien otsikkojensa yhteydessä.

Keelekodan tarjoaa seuraavia käännöspalveluja:

Kirjalliset käännökset
Riippumatta siitä, haluatteko kääntää käyttöohjeen, mainoksen, tuote-esitteen tai jonkin muun tekstin, käännettävä teksti voidaan välittää meille missä tahansa muodossa: tulostettuna tai erilaisina tiedostoina (PC ja MAC). Käytämme käännösmuistia SDL Trados. Vuosien aikana luotu tietokantamme takaa yhtenäisen termien käytön ja tarkan lopputuloksen. Näin varmistamme sen, että laadukkaat käännökset valmistuvat asiakkaan kanssa sovittuun aikaan mennessä, ja voimme olla ylpeitä lopputuloksesta.

Tulkkaus
Riippumatta siitä, onko kyseessä kokous, liiketapaaminen, konferenssi tai jokin muu tilaisuus, tieto on välitettävä kuulijoille mahdollisimman nopeasti.

Notaarin vahvistama käännös (virallinen käännös)
Ulkomaille opiskelemaan haettaessa, liiketoimintaa hoidettaessa ja myös perheeseen liittyvissä asioissa asiakirjoista voidaan tarvita notaarin vahvistamaa käännöstä.

Apostille-todistus
Ulkomailla myönnettyjen asiakirjojen aitous täytyy joissakin tapauksissa todistaa ennen niiden kääntämistä ja notaarin vahvistuksen hankkimista käännökselle, ja tällöin alkuperäiset asiakirjat on varustettava apostille-todistuksella tai laillistettava.

Lokalisointi
Lokalisointi on luovaa toimintaa, jossa aineisto (käyttöohje, esite, tuote-esite) muokataan kohdekielen kulttuuria, perinteitä sekä lakeja vastaavaksi.

Editointi
Riippumatta siitä, onko kyseessä mainosteksti, luettelo tai yrityksen käyttöön tarkoitettu teksti, kyse on yrityksen käyntikortista, ja laadun täytyy tästä syystä olla erinomainen. Käännösten editointi on erottamaton osa työprosessiamme, ja käännöstoimistomme luovuttaa ainoastaan toimitettuja käännöksiä, jotka on tarkistanut kyseistä kieltä äidinkielenään puhuva, vastaavan koulutuksen saanut alan asiantuntija.

Oikoluku
Oikoluku on tärkeä työvaihe, jonka aikana korjataan lyönti- ja kirjoitusvirheet.

Keelekoda on täyden palvelun käännöstoimisto. Tarjoamme myös kattavan valikoiman lisäpalveluja, jotka auttavat tehostamaan sekä helpottamaan työtänne.

Keelekoda tarjoamat lisäpalvelut:
• tekstin muokkaus
• termitietokannan laadinta ja ylläpito
• sivuntaitto (DTP)
• graafinen suunnittelu
• verkkosivujen toteutus
• taitto
• kuvitus
• kieleen ja kulttuuriin liittyvä konsultointi
• takaisinkäännökset
• esi- ja jälkikäsittely
• tekninen dokumentointi
• termien laadinta
• tekstin erikielisten versioiden yhtenäistäminen käännösmuistin laadintaa varten
• tekstin erikielisten versioiden muokkaaminen vierekkäin tapahtuvaa esittämistä varten
• aiemmin käännettyjen tekstien toimittaminen ja/tai alakohtainen toimittaminen

post post
footer