sõnastikud ja teatmeteosed meie kontoris
post

Hinnad


Konkreetse tõlke hind oleneb tõlgitava teksti spetsiifikast, tellimuse täitmiseks jäävast ajast, tõlke kasutamise eesmärgist, tõlkele esitatavast nõudmistest, tõlkebüroole esitatud faili formaadist.

Seepärast palume saata tõlkimist vajavad materjalid meie üldaadressile ning küsida hinna- ja tähtajapakkumist. Kõiki meile saadetud materjale käsitleme konfidentsiaalsena ja kasutame neid vaid pakkumise tegemiseks ja tellimuse korral tõlke teostamiseks.

Eelistame teha toimetatud tõlget ja ka ise küljendada ehk vastutada oma töö eest.

post
footer