keeleraamatud, sõnastikud ja teatmeteosed meie kontoris
post post

Keeleraamatud


Sõnaraamatute ja keelealaste teoste kõrval läheb kvaliteettõlke tegemiseks vaja eri valdkondade käsiraamatuid, leksikone, õpikuid ja entsüklopeediaid. Nende abil õnnestub tõlkijal vähemalt pisut korvata ka eestikeelsete oskussõnastike vähesust. Kuigi hoiame end kursis mitmesuguste elualade elava keelekasutuse ning sõnaloomega, leiame parima tõlkevaste vahel hoopis mõnest aastakümneid tagasi välja antud trükisest.

Valik raamatuid, mida oma igapäevatöös kasutame.

Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele/Reet Kasik, Mati Erelt, Tiiu Erelt; [toimetanud Tiiu Erelt; kujundanud Sirje Ratso]
Tartu : R. Kasik, 2007 ([Tartu]: Bookmill)

Lause õigekeelsus : juhatused ja harjutused/Mati Erelt; [toimetanud Tiiu Erelt]
Tartu: M. Erelt, 2006 ([Tartu]: Bookmill)

Terminiõpetus/Tiiu Erelt; [toimetanud Maire Raadik; kujundanud Kalle Paalits]; Tartu Ülikool
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007 ([Tartu]: Greif)

Keelenõuanne soovitab. 4: [artiklikogumik/Argo Mund, Maire Raadik, Sirje Mäearu ... jt.]; koostanud ja toimetanud Maire Raadik; [Eesti Keele Instituut]

Keelenõuanne soovitab. 3: [artiklikogumik/Eesti Keele Instituut]; koostanud ja toimetanud Maire Raadik

Keelenõuanne soovitab. 2. osa: [artiklikogumik]/Tiiu Erelt, Mati Erelt, Maire Raadik, Tiina Leemets, Sirje Mäearu; [koostanud ja toimetanud Tiiu Erelt ja Maire Raadik]

Keelenõuanne soovitab: [artiklikogumik]/Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik; [koostanud Sirje Mäearu]
Tallinn: Eesti Keele Instituut, 1996 (Tallinn: Pakett)

Kust king keelt pigistab/Uno Liivaku
Tallinn: Valgus, 1978 (Tallinn: Ühiselu)

Kirjakeel ja kirjasõna: [artiklivalimik]/Uno Liivaku
Tallinn: [Eesti Keele Instituut], 1999 (Tallinn: Pakett)

Sõnamerel seilates: [keeleainelised kirjutised]/Henno Meriste; [toimetanud, saatesõna ja kommentaarid kirjutanud R. Kull]
Tallinn: Valgus, 1978 (Tallinn: Kommunist)

Keelehääling: [populaarteaduslik raamat]: Vikerraadio keeleminutite tekstidest a. 1969-1974/Henn Saari

Kuidas seda tõlkida: järeltormatusest eestinduseni/Uno Liivaku, Henno Meriste
Tallinn: Valgus, 1975 (Tartu: H. Heidemanni nim. trükikoda)

Rahvusvaheline terminoloogiakonverents „Eesti oskuskeel 2003” 10. ja 11. oktoobril 2003, [Tallinn]: ettekanded/Eesti Terminoloogia Ühing, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts; [toimetanud Sirje Mäearu]
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004 ([Tallinn]: Pakett)

Kirjakeele teataja. 2, 1993-2000: Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused/[koostanud ja toimetanud Tiiu Erelt ning Maire Raadik]
[Tallinn]: Emakeele Selts, 2000 ([Tartu]: Bookmill)

Eesti oskuskeelekorralduse seisund/Tiiu Erelt, Arvi Tavast; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn]: Pakett)

Digitaalfotograafia käsiraamat/Tom Ang; [inglise keelest tõlkinud Karel Zova, Meelis Piller; toimetanud Kuldar Traks]
[Tallinn]: Koolibri, c2008 ([Slovakkia])

Tõlkimise aabits/kokku seadnud Anne Lange; [toimetanud Sirje Laidre; kujundanud Kersti Tormis]
[Tallinn]: Valgus, c2008 ([Saku]: Rebellis)

Koduelektroonika käsiraamat/Lembit Abo; [kaane kujundanud Reet Eilsen]
Tallinn: L. Abo, 2007 ([Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda])

Tehnikaraamat/toimetajad-konsultandid Michael Wright, Mukul Patel; [tõlkijad Hugo Alas ... jt.]
Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2001 (Slovakkia)

Teeme ise tuhat asja/Werner Hirte
Tallinn: Valgus, 1977 (Tallinn: Oktoober)

Foto- ja filmitehnika entsüklopeedia/[vene keelest tõlkinud K. Allikvee ... jt.]
Tallinn: Valgus, 1988 (Tartu: H. Heidemanni nim. trükikoda)

Algajale fotograafile/Armult Reinsalu
Tallinn: Valgus, 1987 (Tallinn: Ühiselu)

Eesti keele sõnatuletus/Reet Kasik
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, [2004] (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda)

Eesti keele verbirektsioone/Raili Pool
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001 (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda)

Ametniku keelekäsiraamat: õigusaktide ja muude dokumentide koostaja abiline/Justiitsministeerium; [koostajad Kaia Alasi, Uno Liivaku ja Aime Vettik]
Tallinn: Juura, 2003 (Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda)

Eesti põllumajandusentsüklopeedia. 1. köide/[peatoimetajad Rein Teinberg, Hardi-Erik Roosve]
Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998 (Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda)

Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995-1999 ilmunud kirjutistest/Justiitsministeerium; [koostanud E. Silvet, A. Vettik; eessõna: Märt Rask]
Tallinn: Juura, 2000 (Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda)

Keel ja õigus: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 2000-2004 ilmunud kirjutistest/Eesti Õiguskeele Keskus; [koostajad Aime Vettik ja Erki Silvet]
Tallinn: Juura, 2005 (Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda)

Kodukoka tarkuseraamat A-Y/Maire Suitsu
[Tallinn]: Varrak, c2002 ([Tartu]: Greif)

post post
footer