sõnastikud ja teatmeteosed meie kontoris
post post

Huvitavad artiklid keelekasutusest


Eesti Ekspress « » Eesti Päevaleht « » Postimees « » Sirp « » Muu « » Kõik

ILMAR TOMUSK   
•   Keeleoskusnõuete kehtestamise põhimõtted ja tööandja vastutus keelenõuete täitmise eest
» Sirp, 13.02.2009


ELLEN ARNOVER   •   Horror-tõlkijate pealetung
» Sirp, 13.01.2009


ANNE LANGE   •   Tõlkija angažeeritusest
» Sirp, 13.01.2009


KLAARIKA KALDJÄRV   •   Räägime ikka tõlkest
» Sirp, 12.12.2008


AILI KÜNSTLER   •   MIS saab ESTERMist?
» Sirp, 10.12.2008


SIIRI LAUK   •   Kelle mure on eesti oskuskeel?
» Sirp, 08.12.2008


KATRE KASEMETS   
•   Eesti Keele Instituudi seminar „Eurotekstide tõlkimine Eestis” 13.10.2008
» Sirp, 10.12.2008


ILONA TRAGEL   
•   Keeleuurijate ettekandepäev „Muutuv keel” 07.11.2008 Tartu ülikoolis
» Sirp, 01.12.2008


MÄRT VÄLJATAGA   •   Tõlkimise teooriast ja praktikast
» Sirp, 27.11.2008


ARGO MUND   •   ÕS Lisaks mööblile, parem:
» Sirp, 07.11.2008


PRIIT PÕHJALA   •   Noam Chomsky ja mõttekalt mõttetud laused
» Sirp, 31.10.2008


ARGO MUND   •   ÕS {Ilma osas} ilma poolest, ilmaga
» Sirp, 26.09.2008


PIRET VOOLAID   •   Lühendite tõlgendused kui pärimusrühma ühiskeel
» Sirp, 25.07.2008


ARGO MUND   •   õs {Hoiab madalat profiili} jääb tagaplaanile
» Sirp, 13.06.2008


LEO VÕHANDU   •   Teadvustame eesti keele paljususe
» Sirp, 13.06.2008


RAIK-HIIO MIKELSAAR   •   Keelekaitse ja keelearendus
» Sirp, 16.05.2008


ARGO MUND   •   Õs
» Sirp, 18.04.2008


JAAN KAPLINSKI   •   Emakeel ja võõrkeel
» Sirp, 11.04.2008


SIIRI LAUK   •   Tehnoloogiaarendus versus sisuloome
» Sirp, 28.03.2008


ARGO MUND   •   ÕS
» Sirp, 15.02.2008


ARGO MUND   •   {kreembrülee}
» Sirp, 16.11.2007


TIIT HENNOSTE   •   Keel klahvide taga
» Sirp, 19.10.2007


ARGO MUND   •   ÕS
» Sirp, 25.05.2007


JÜRI VALGE   •   Mida küll Võru murdega peale hakata?
» Sirp, 20.04.2007


ARGO MUND   •   ÕS {struktuurifond} tõukefond
» Sirp, 20.04.2007


MARI METS   
•   Keelehoiakutest ja võru keelt toetavatest teguritest ühes Ida-Võrumaa külas
» Sirp, 20.04.2007


TARMO TEDER   •   Skalpell: kas Eesti vajab keelepolitseid?
» Sirp, 13.04.2007


HEIDO OTS   •   Vastukäivad teated ja vastakad tunded
» Sirp, 06.04.2007


JÁNOS PUSZTAY   •   Keel, oskused, suveräänsus
» Sirp, 23.03.2007


KAAREL TARAND   •   Vastukäivad teated keelerindelt
» Sirp, 16.03.2007


JÜRI VALGE   •   Terminoloogiatöö arendamise töömailt
» Sirp, 16.03.2007


KARL PAJUSALU   •   Puudu on keeleinseneridest
» Sirp, 16.03.2007


PEETER OLESK   •   Iseseisvuse metakeel
» Sirp, 23.02.2007


KRISTA KERGE   •   Täisväärtuslik eestikeelne elu ja kuidas seda lõpetada
» Sirp, 23.02.2007


ENN VELDI   •   ÕS 2006 – õige suund
» Sirp, 16.02.2007


LINNAR VIIK   •   Keel ja tehnoloogia
» Sirp, 19.01.2007


ARGO MUND   •   ÕS{istuv} võimulolev v praegune peaminister
» Sirp, 19.01.2007


post post
footer